fredag 4 december 2009

Mänskliga rättigheter i Sverige!

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=5&navid=66

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde...o.s.v.
Verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.

Detta var ett par rader ur den svenska grundlagen....jag undrar då....har regeringen respekt för de sjuka? Verkar de för trygghet för de sjuka?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar