onsdag 6 januari 2010

Information från försäkringskassan....


Förlängd sjukpenning i vissa fall

Du kan få denna ersättning om du

  • vårdas intagen på sjukhus, eller
  • behöver omfattande vård utanför sjukhus, eller
  • fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattning och förmågan att orientera dig så att du inte kan tillgodogöra dig information eller
  • riskerar att allvarligt försämras i din sjukdom om du deltar i arbetslivsintroduktion.
  • -------------------------------------------------------------------------------------------
  • Att vårdas intagen på sjukhus är det inte lätt att bli idag....även den dödssjuke ska helst vårdas i sitt hem den sista tiden.
  • Avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmåga att orientera sig........krävs nog att man blir riktigt dement eller får alzheimers sjukdom.
  • Riskerar att allvarligt försämras i sin sjukdom om man deltar i arbetslivsintroduktionen.....och vem kan hävda det?
Det är arbetsförmågan inte hur sjuk du är som bedöms!

Det ligger många hundar begravda i dessa "nya" riktlinjer.....det kommer inte att sluta med detta och jag vet inte hur många gånger jag skrivit detta:
Hela sveriges befolkning kommer att straffas med detta!
Den som inte tror det....tillhör det sovande folket som våran stadsminister har skrivit om i sin bok ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar