söndag 10 januari 2010

Skattelättnader ?


Undrar hur mycket i skattelättnader Iskalliansen får?

Är dom så snikna så dom måste ha ändå mer än dom har ?

Ja....det tror jag !

Man kan inte mer än äta sig mätt !

Varför äta sig övermätt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar