lördag 2 januari 2010

Stenen i handen / Fredrik Reinfeldt

Men den bruna tråden leder inte ända fram till lösningen: Den är förstås mörkblå och konservativ. Ungdomarna som protesterar känner sig maktlösa, därför måste de sociala skyddsnäten minska och lösas "i samverkan i det civila samhället eller affärsmässigt på marknaden [...] Medborgarna måste få radikalt större inflytande över allt från barnomsorg, äldreomsorg och utbildning till fritids- och kulturverksamhet. Detta kan bara ske genom att välfärdsstaten rullas tillbaka."
Tycker jag verkar som bakåtsträvare....."välfärdsstaten rullas tillbaka "

De sociala skyddsnäten minska och lösas.....jo tack dom har börjat med dom sjuka...vad blir nästa steg....semesterlagarna? Pensionsåldern? A kassa? Sjukpensionärerna? Privata skolor?
http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/05/maj-11-2009-recension-stenen-i-handen.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar