måndag 18 januari 2010

Uppsats i Folkhälsa....


http://www.uppsatser.se/uppsats/de1c6c80b7/

Mortaliteten har gått ner....intressant....alltså idag kan vi klara fler människor p.g.a bättre läkemedel och kunskaper....men betyder det att den sjuke är frisk så den återfår sin arbetsförmåga?
Man kanske kan klara sin vardag men inget mer....
Hade jag levt för 100 år sedan och då blivit sjuk i giftstruma så hade mitt liv slutat vid 51 år.

Läs figur 8. När arbetslösheten är låg är sjukfrånvaron hög och tvärt om .....Vad säger det?
Idag ska de sjuka ställa sig i arbetslöshetskön !
Figur 10 är också intressant. När dödligheten är hög så är förtidspensioneringen låg !
Generellt kan man hävda att ökningen i förtidspensioneringar svarar för minskad mortalitet.
Hur man än vrider och vänder på saker och ting så finns kanske inte ett rätt svar......så vi svenskar är kanske inte så lata ändå.....vi är nog så sjuka som vi säger....kanske inte alla.... men dom är det nog nått annat fel på....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar