måndag 15 februari 2010

Husmark och diktatur regeringens utanförskap !


Utanförskapsbegreppet är visserligen ett problematiskt begrepp att använda sig av, eftersom det också inkluderar sådana personer som svårligen kan sägas stå längst (eller ens långt) från arbetsmarknaden. För en mer utförlig diskussion om begreppets innebörd hänvisas till kunskapsöversikten i skriften Att uppleva utanförskap (från 2009) av Mats Fahlgren, utgiven av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT), som bygger på regeringens egna definitioner och prognoser i vårpropositionen 2009, kommer utanförskapet nästa år att uppgå till 1 311 000 helårsekvivalenter. Det betyder att utanförskapet under innevarande mandatperiod kommer att öka från 17,9 procent till 22 procent, vilket motsvarar cirka 270 000 helårsekvivalenter. Det utanförskap som skulle bekämpas har alltså, istället för att minska, ökat med mer än en kvarts miljon helårsekvivalenter!
Duktigt regeringen Reinfeldt!
Kanske det är dax med eftertanke Fredrik Reinfeldt!
Men det är väl din ideologi som håller på att genomföras.....den som finns att läsa i din bok "Det sovande folket".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar