onsdag 17 februari 2010

Kampen om sjukfrånvaron!

(Foto: Leif Johansson)

Rehabiliteringen ute på arbetsplatserna havererade på 90-talet. Det ledde till längre sjukskrivningar, enligt Björn Johnson. Foto: Leif Johansson


Björn Johnson: Hård debatt om
sjukfusk ledde fram till fel beslut

sjukförsäkringen Besluten om sjukförsäkringen togs på felaktiga grunder. Att
överutnyttjande och fusk skulle ha lett till de kraftigt ökade
kostnaderna stämmer inte, hävdar forskaren Björn Johnson i sin senaste
bok och kräver en ny stor utredning av sjukförsäkringen.I boken "Kampen om sjukfrånvaron" visar Björn Johnson att de ökade kostnaderna för försäkringen till åtminstone 80 procent kan förklaras av ökade långtidssjukskrivningar. Däremot ökade inte antalet
nya sjukskrivna personer nämnvärt. Slutsatsen är att rehabiliteringen
ute på arbetsplatserna havererade och de långtidssjukskrivna blev
sjukskrivna allt längre.

Poängen i hans resonemang är att den hårda debatten om sjukfusk och överutnyttjande ledde de politiska besluten fel. Vid en första anblick i statistiken såg det ut som
svensken i slutet av 1990-talet började sjukskriva sig mycket mer än
tidigare. Varken media eller någon annan kontrollerade de statistiska
underlagen eller vilka faktiska belägg som fanns för påståendena om ökat
överutnyttjande.

När en riktig beskrivning kom fram i mitten av 2000-talet väckte den inte något intresse. Då hade redan en lång rad förändringar av sjukförsäkringen
genomförts och de har fortsatt till den borgerliga regeringen införde en
tydlig tidsgräns för varje del i sjukskrivningsperioderna.

Nu kan systemet inte räddas med enskilda åtgärder, utan det behövs en helhetslösning, enligt Björn Johnson, som verkar vid Centrum för
tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola.

– Tillsätt en ny stor utredning om sjukförsäkringen och använd inte bara nationalekonomer som vid senaste socialförsäkringsutredningen. Använd
också andra typer av forskare och experter, säger Björn Johnson, som
inte vill ha enbart snäva ekonomiska resonemang i utredningen.

– Jag vet inte om det som gick sönder redan på 1990-talet kan lagas. Men jag vet att vi inte kan fortsätta som nu, säger han.

– Den generösa sjukförsäkring som vi tidigare hade kombinerades med aktiva åtgärder på arbetsplatserna för att få tillbaka människor i arbete. Den
har ersatts av en kravförsäkring som slår ut de verkligt sjuka
människorna.

Grundtanken i nuvarande försäkring är att den sjuke ska ut ur försäkringen så snabbt som möjligt, enligt Malmöforskaren.

– Det får kosta vad det kosta vill. Vare sig du är frisk eller inte blir du utförsäkrad. Högre krav kan vara bra för dem som klarar detta. Nuvarande försäkring har inte
bara nackdelar. Den kan leda till aktiva åtgärder som är positiva för
vissa sjukskrivna, säger Björn Johnson.

– Men konsekvensen blir också att en många utförsäkras utan att ha fått hjälp.

Tidigare tog man hänsyn till mer än bara en renodlad medicinsk bedömning av arbetsförmågan när sjukpenning beviljades. Ålder, utbildning och
svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden var sådana faktorer. Det var
bättre om en äldre arbetstagare fick ett anpassat jobb hos sin vanliga
arbetsgivare i stället för att behöva konkurrera på den öppna
arbetsmarknaden, var den tidigare inställningen.

Kommuner och landting hade medel avsatt till anpassade tjänster för anställda som inte kunde fortsätta arbeta som förr. Staten hade stöd till arbetsgivare
som skapade anpassade tjänster i både privat och offentlig sektor. Allt
detta är slopat och arbetsgivarna ville inte längre ha tillbaka

En viktig del var också att man tog bort statsbidragen till företagshälsovården.

I mitten av 1990-talet tog den socialdemokratiska regeringen ett beslut om att enbart medicinska bedömningar skulle ligga till grund för
sjukskrivningar. Det var ett beslut som hade stöd över blockgränserna.

– Det var ett av de viktigaste besluten som ledde till den höga sjukfrånvaron, säger Björn Johnson, som heller inte tycker att politiker som haft ansvar för socialförsäkringarna ska utreda dem.

Han syftar på att den förre socialministern Anna Hedborg ledde den senaste stora utredningen om socialförsäkringarna år 2005.

– Det är ganska självklart att ansvariga politiker inte vill peka ut sina egna politiska beslut som orsaken till dagens problem, säger han.

TCO har vid flera tillfällen krävt ordentliga utredningar av socialförsäkringarna, inte minst på senare tid. I december förra året föreslog TCO:s expertgrupp i socialförsäkringsfrågor
att regeringen tillsätter en bred översynsdelegation för att ta ett
helhetsgrepp om sjukskrivningarna. I december förslog också TCO att
regeringens nya regler för utförsäkring från sjukförsäkringen skulle
skjutas upp och konsekvenserna utredas ordentligt.

Carl von Scheele

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar