fredag 5 februari 2010

Sjukförsäkringen avslöjar regeringens människosyn


Stefan Löfven
är förbunds-
ordförande
i IF Metall

Sjukförsäkringen avslöjar regeringens människosyn

Krönika februari 2010

Den nya sjukförsäkringen handlar i grunden om synen på människan. Det sa socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson i ett pressmeddelande häromdagen. Och jag håller med henne. Förändringarna i sjukförsäkringen är kanske det allra mest tydliga exemplet på den borgerliga regeringens människosyn – orimlig, orättvis och omänsklig.

Sedan den borgerliga regeringen vann valet 2006 har sjukförsäkringen, precis som a-kassan och skattesystemet, genomgått ett systemskifte. Känns de ständiga regelförändringarna snåriga, så är det bakomliggande syftet desto tydligare.

Regeringens ambition är att öka skillnaderna mellan dem som arbetar och dem som inte arbetar. De som har arbete ska få det lite bättre medan sjuka och arbetslösa, som redan har det svårt, förlorar i dubbel bemärkelse.

Inte nog med att sjuka och arbetslösa får betala högre skatt än de som arbetar – de får också finansiera skattesänkningarna genom lägre ersättningar, hårdare krav och sämre villkor. På så vis skapas ett a-lag och ett b-lag. På så vis ökar orättvisorna. På så vis växer klassklyftorna.

När regeringen kom med förslaget om rehabiliteringskedjan – alltså det system som i dag används för att bedöma sjukas arbetsförmåga och rätt till ersättning – varnade IF Metall upprepade gånger för att tiotusentals långtidssjukskrivna skulle kastas ur sjukförsäkringen. I dag vet vi att vi hade rätt.

Enligt Försäkringskassans prognos kommer drygt 50 000 långtidssjukskrivna att förlora sin ersättning under 2010. Flera tusen av dem blev utförsäkrade redan vid årsskiftet. I tidningar och kvällspress kan vi dagligen läsa om dessa människoöden. Många av dem som drabbas är självklart industriarbetare.

Jag tänker på Henrik, en 29-årig bussmekaniker i mellersta Norrland. För ett par år sedan råkade han ut för en arbetsplatsolycka när en 60 kilo tung busslucka slog igen över hans huvud. Sedan dess har han haft svåra besvär med konstant värk i nacke och rygg. Enligt läkarna är Henrik för sjuk för att kunna arbeta, men enligt de nya reglerna är han tillräckligt frisk och får därför ingen ersättning.

Jag tänker också på Chatarina, en förbundskamrat i Västerbotten. Hon har en obotlig sjukdom som långsamt bryter ned hennes kropp och gör henne extremt infektionskänslig. Varje försök att arbeta slutar på samma sätt: feber och sedan lunginflammation. Och för varje gång hon insjuknar bryts kroppen ned ännu lite mer. Men den nya sjukförsäkringen tar inte hänsyn till sådant och Chatarina förväntas nu ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Hon är rädd att hon ska dö på kuppen.

Behandlingen av våra kamrater avslöjar den borgerliga regeringens människosyn. Att sjukskrivna ska tillbaka i arbete, det är självklart en god ambition. Men det ska ske genom stöd och hjälp, inte genom hot om fattigdom och misär.

Henrik har inte valt att skadas i arbetet och Chatarina har inte valt att bli sjuk. Ändå blir de straffade. Det är orimligt, orättvist och omänskligt.

Bra skrivet....detta är sanningen om dagens regering....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar