tisdag 9 mars 2010

Dagens socialförsäkring nr2


Hittade denna artikel i försäkringskassans egen tidning....
Av de cirka 14 800 som utförsäkrades
från sjukskrivning i januari
hade vid månadens slut 235 personer
fått den nya ersättningsformen
”förlängd sjukpenning i
vissa fall”. 96 personer hade fått
förlängd sjukpenning på grund
av arbetsskada. 355 hade ansökt.
Den som vill ha den här typen
av förlängd sjukpenning måste
få sjukhusvård eller vård för
svår sjukdom på annat sätt, till
följd av svår sjukdom ha förlorat
mycket av sin verklighetsuppfattning
eller riskera allvarligt
försämrad hälsa genom att delta
i Arbetsförmedlingens introduktion.
Godkänd arbetsskada är
ytterligare ett skäl för förlängd
sjukpenning.
Övriga sjuka och arbetsoförmögna som utförsäkras har inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
Eva Lindén

Kan inte låta bli att undra lite över de sista raderna......Övriga sjuka och arbetsoförmögna som utförsäkras har inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Övriga sjuka ?
Och arbetsoförmögna ?
Har inte rätt till ersättning !

Ok, tänk om du har betalat bilförsäkring i hela ditt liv och så har du ju under dessa år hunnit att byta till olika bilmärken....du får din bil stulen....du har en stöld försäkring....du kontaktar ditt försäkringsbolag....du talar om vilket bilmärke det gäller....ok säger försäkrings bolagets representant, då ska vi utreda....för det är inte säkert att du får någon ersättning.
När denne person sedan får höra att den bil du fått stulen inte är en så vanlig bil, då börjar problemen.....
Varför har du köpt en sådan bil ? Hur ofta kör du din bil ? Kan du inte cykla istället ? Till vad använder du din bil ? Du kanske kan flytta närmare ditt jobb så du kan gå ? Varför inte skaffa dig ett annat arbete närmare där du bor ?

Svaret kommer så småningom: Du är inte berättigad till ersättning för din stulna bil...då vi har kommit fram till att du kan vara utan den bilen som du fick stulen för det bilmärket godtas inte .
Det går bussar som du kan nyttja annars får du flytta närmare ditt jobb.

Där står du utan bil och inte har du pengar att köpa en ny....du måste ha pengar för att överleva.....men hur ska du ta dig till jobbet....det går två bussar om dagen som inte stämmer med dina arbetstider.....ska du tvingas flytta fastän du trivs så bra där du bor....

Bara för att du valde att köpa fel bilmärke !
(Nog är det ett insnöat tänk hos makten)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar