onsdag 3 mars 2010

Kroniskt trötthetssyndrom ME/CFS


Omkring 45 000 svenskar uppges lida av kroniskt trötthetssyndrom....
Sen kan man undra om det finns ett mörkertal också eftersom det är svårt att få rätt diagnos...
Många läkare vet inte vad det är och orkar inte bry sig heller verkar det som....
Man får vara envis ...inte ge sig...

Hos två tredjedelar av de som har Me/Cfs har man hittat ett så kallat retrovirus som kallas XMRV medan samma virus endast förekom hos 3,7 % av personerna i den friska kontroll gruppen....

WHO har erkänt ME/CFS som en biologisk sjukdom.
Det har även de amerikanska, kanadensiska och australiska hälsomyndigheterna. Sedan år 2003 finns en dokumenterad internationell samsyn på diagnostik och behandling.
Men i Sverige är det en kultursjuka.....

Inflammation bakom trötthet

ME/CFS är en kronisk neuroimmunulogisk sjukdom. Virus, bakterier, kemikalier eller tungmetaller utlöser en långvarig inflammation som påverkar en stor del av kroppen och orsakar svår trötthet.

Läs hela artiklen...

http://sydsvenskan.se/vetenskap/halsa/article273360/Tarmvirus-vanlig-orsak-till-kronisk-trotthet.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar