tisdag 30 mars 2010

Lise-Lott har cancer - tvingas jobba.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6860390.ab

När jag läste detta igår ikväll så blev jag så förbannad, hur var det nu dom sa alliansen, cancersjuka skulle ju inte tvingas att jobba.
Men nu ser vi igen vad dom ljuger, det är bara dom med sjukpenning som slipper jobba.
Har du tidsbegränsad sjukersättning så är du tydligen inte så sjuk i din cancer som om du har sjukpenning.
Nu får väl det vara nog snart på dessa dumheter från alliansen.
Vad är det som är så svårt att förstå ?
En sjuk människa behöver lugn och ro !

Inget undantag för sjukersättning

Den som är sjuk kan få sjukpenning i högst 364 plus 550 dagar. I undantagsfall kan man sedan få fortsatt sjukpenning eller förlängd sjukpenning, i vissa fall utan tidsgräns.

De första 180 dagarna får man sjukpenning om man inte kan sköta sitt vanliga jobb eller något annat arbete hos arbetsgivaren. Sedan 1 juli 2008 kan sjukpenningen dras in efter 180 dagar om Försäkringskassan anser att den sjuke kan jobba någon annanstans.

I expressfart såg regeringen till att riksdagen ändrade sjukpenningreglerna i december, efter en kritikstorm mot att de nya tuffa reglerna drabbade många cancersjuka.

Lagändringen innebar att cancersjuka och andra allvarligt sjuka får behålla sin sjukpenning. Enda villkoret är fortfarande att de inte kan jobba hos den egna arbetsgivaren.

Därmed slängdes de inte ut ur sjukförsäkringen vid årsskiftet, då lagändringen från 2008 fick till följd att sjukpenningdagarna tog slut för tusentals personer som i stället tvingades in i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen.

För sjukersättning (tidigare kallad förtidspension) infördes inget undantag. Det innebär att till exempel cancersjuka kan få sänkt sjukersättning.

Försäkringskassan bedömer om den sjuke ska få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning.

Cancersjuka kan, precis som alla andra, få sänkt sjukersättning om sjukdomen inte anses påverka arbetsförmågan ”för all överskådlig framtid”.

Denna regel infördes 1 juli 2008. Tidigare var bestämmelserna inte lika tuffa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar