onsdag 10 mars 2010

Nya sjukreglerna inte kyrkans bord......

De nya sjukförsäkringsreglerna är ingen fråga för Svenska kyrkan. Det skriver ärkebiskop Anders Wejryd i ett svar på ett öppet brev från nätverket Resurs.
Se hela artikeln i länken nedan.

Men ska inte kyrkan visa den rätta vägen?
Är det inte dax att kyrkan ställer upp för alla svenska medborgare och tar ställning i denna så viktiga fråga ?

Detta berör ju oss alla !
Ett land utan en fungerande sjukförsäkring är inte ett tryggt land.

Anders Wejryd svarar att kyrkan hjälper på lokal nivå, genom sin diakonala verksamhet. Men att vare sig kyrkomötet eller kyrkostyrelsen har haft uppe frågan om sjukförsäkringsreglerna. ”Det kan bero på en grundläggande inställning att frågor som berör alla invånare i Sverige i första hand ska avhandlas i
dagspolitiken.”

Men när inte politikerna lyssnar på människorna, vad ska människorna göra
då ?

Vem ska hjälpa dem ?

http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/wejryd_nya_sjukreglerna_inte_kyrkans_bord_0_13149.news.aspx

1 kommentar:

 1. Mina funderingar kring den rätta herden

  Hej ärkebiskop.
  Som den skriftlärde Ärkebiskop du är så vart jag lite fundersam över dina svar och har några frågor till dig angående detta som jag hoppas du vill svara mig på. Låt bara ert ord ja betyda ja, ert nej, nej något annat behövs inte. Många är sjuka i dag och trotts många orättvisor så är många ändå lyckliga för dom är medvetna om sina andliga behov, då många går in i sina inre rum i det fördolda och ber över alla orättvisor som nu sker mot dom och där många ser upp till kyrkan och hoppas på dess hjälp.

  Därför blir jag lite förvånad över dina svar på vårat brev till dig.
  -Jesus sa låt likaså ert ljus lysa inför människorna, så att de kan se era förträffliga gärningar och ge ära åt er Fader som är i himlarna och det ska väl framförallt kyrkan göra, att föregå med ett gott exempel och följa guds vilja! Av dess frukter ska man se vilken herde någon vill följa!

  Du säger.
  Att församlingarna i Svenska kyrkan är självständiga. De styr själva över sin ekonomi och gör sina egna prioriteringar. Det betyder att det ser väldigt olika ut när det gäller direkt ekonomisk hjälp till enskilda.

  -Kyrkan ska väl inte söka sin egen vilja utan följa guds vilja är vad jag kan förstå. Dom sjuka och fattiga har ni runt omkring er sa Jesus, som ni ska hjälpa! Vilken är väl den man bland er som skulle räcka sin son en sten när han ber om bröd eller hjälp? Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, så skall också ni göra mot dem, detta är nämligen vad lagen och profeterna innebär.

  Du säger.
  Egna prioriteringar.

  -Att säga så är väl inte att göra guds vilja! Endera är man för eller i mot guds ord. Ingen kan vara slav åt två herrar, för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte vara slavar åt Gud och åt Rikedomen. Är man en guds man så prioriterar man guds ord!

  Du säger.
  Därför ser jag medlemmar och aktiva i Svenska kyrkan välja mycket olika ståndpunkter, som
  inte baserar sig på något fördjupat arbete med frågorna inom Svenska kyrkan utan på egna
  erfarenheter eller andra upplevelser och perspektiv.

  -Egna ståndpunkter säger du om man säger så är man en guds man då? Men det kanske beror på en ringa kunskap om guds ord!

  Du säger.
  Man behöver bara fara till Tyskland för
  att se att kyrkorna har stor kompetens och engagemang i sociala frågor. Där är de också
  utförare i mycket större utsträckning än i Sverige.

  -Ni har också hört att det sades till människorna förr i tiden. Du skall inte avlägga en ed som du underlåter att hålla, utan du skall infria dina löften till Jehova som är guds namn!.
  Ja dom kanske har avlagt en sann ed där och är bättre i Tyskland med att se guds ord och praktiserar sig efter det. Det var ju det Gud ville att man skulle följa, guds ord och guds vilja

  Du säger.
  Att det är en fråga för dagspolitiken, medan kyrkan stöttar lokalt. Frågan går enligt dig inte att jämföra med klimat- och flyktingfrågorna.

  -Undrar om Jesus sade och talade. Jag kan inte hjälpa just eran utsatta grupp, dom sjuka. För det är en fråga för dagspolitiken, för romarna styr nu. Men jag kan medan dom förföljer och trakassera er, svara på era brev och stötta er. För frågan kan man inte jämföra med dom som har spetälska som romare!

  Jag har kommit till världen för den rikast skull.

  Kyrkan följer inte den rätta herden enligt mig, ve er Huggormsyngel!

  etik.

  SvaraRadera