måndag 29 mars 2010

Reinfeldts ideologi !


http://www.alternativjournalen.se/nyheter/-den-som-ej-arbetar-skall-heller-ej-ata-9102499

Den som inte arbetar ska inte heller äta !
Vilket är Fredrik Reinfeldts ideologi ! Hänvisar till boken han skrivit....Det sovande folket ! Vad som är tydligt i denna ideologi är just överhet och undersåtar och de nedtryckta ! Men förstår inte överheten att de själva kommer att förlora på detta ? Den som inte har pengar kan inte konsumera vilket i sin tur i slutänden drabbar hela landet.
Vem efterfrågar varor och tjänster när ingen mer än överheten har råd att konsumera ?
Tror de att de ska kunna konsumera allt själva ? Kanske har de en sådan övertro på sig själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar