fredag 5 mars 2010

Sover regeringen ?

http://karlskoga-kuriren.se.adp-visitor.sth.basefarm.net/asikter/ledare/1.751286-ett-rattfardigt-sverige-

http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=16259

Debatten om sjukförsäkringen har varit lång och livlig. Men kunskapen om reformens konsekvenser har varit liten. Är det någonstans den kunskapen i dag finns är det bland dem som själva arbetar med frågorna.
Själv skulle jag vilja tillägga: varför inte lyssna på den sjuke ? Det är väl den sjuke som har den största kunskapen om sin egen kropp och arbetsförmåga !

Verkligheten krockar brutalt med alliansregeringens syn på de långtidssjukskrivna. Medan regeringen ansåg, mot remissinstanserna, att nio av tio skulle kunna gå ut i arbetslivet direkt, ser verkligheten mycket annorlunda ut. Minst sex av tio behöver andra insatser innan de kan ta sig ut i arbetslivet igen.

Handläggarna efterlyser insatser i tre steg. Först medicinsk färdigbehandling, sedan insatser som sänker trösklarna att ta sig ut i arbetslivet, först efter det är det dags för reell arbetsförmedling.

Regeringen vänder på steken och flyttar de utförsäkrade från medicinsk behandling direkt till arbetsförmedling. Det är självklart att det inte går, om man inte inbillar sig att de långtidssjukskrivna till största delen fuskat sig till sin sjukskrivning.

Genom sig själv känner man andra....är det därför som regeringen Reinfeldt tror att det finns så många fuskare i vårat samhälle ?

Är verkligen regeringen så svårväckta ?
Varför tar dom inte det svenska folket på allvar ?
Är det prestige som gör att de inte vill lyssna ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar