måndag 19 april 2010

Resurs kväll ABF Stockholm 20 april 2010 18.00-22.00

Aktivitet:

Resurs-kväll ABF Stockholm


Program:

Utförsäkringskedjan och dess konsekvenser

Nätverket RESURS inbjuder till en informationskväll

om den nya sjukförsäkringslagen och dess konsekvenser.

Tid: tisdagen den 20 april 2010 kl. 18.00 - 22.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


Medverkande:

Jenny Fjell
läkare, startade nätverket Resurs
(5 min)

Sång av Vera Renella, The offering band
(10 min)

kl. 18.15
Drabbade och engagerade i Nätverken
RESURS, Slussa och Sociala Medborgargardet för Allas Rätt Till Acceptabel Social Trygghet
berättar om den nya sjukförsäkringslagen och dess konsekvenser för sjuka
(30 min/40 min om inte Ring kommer...)

ca kl. 18.45
Nadja Hatem
jurist, ompröva/överklaga
(10 min)

ca kl. 18.55
Ulrika Ring
Föreningen Insolvens
ang.kopplingen mellan sjukdom och dålig ekonomi
(10 min)

ca kl. 19.05
Bengt Järhult
distriktsläkare
(ca 15 min)

ca kl. 19.20
Carina Nilsson
författare till boken "Utanförskap - För vilka och varför - om arbetslinjen i praktiken för sjuka och arbetsskadade"
(ca 15 min)

ca kl. 19.35
Töres Theorell
stressforskare
ca 15 min)

kort paus


kl. 20.00
Paneldebatt och frågestund:
ledamöter från samtliga riksdagspartier
är inbjudna att för att svara på frågor samt delta i debatt om sjukförsäkringen.
De som tackat ja till att delta är:
Matilda Ernkrans (s)
Gunvor G Eriksson (mp) deltar mellan 18 - 21 (p.g.a. av annat åtagande och tågresa...)
LiseLotte Olsson (v)
Oklart om någon ledamot från alliansen partier kommer att delta.

Utställning kommer att finnas tillgänglig under kvällen.
Förhoppningsvis från kl-17.00

Moderator: Lennart Kjörling


Med reservation för ev. förändringar i programmet.

Lokal: Heden-salen plan 4, rymmer 80 personer,
OBS! salen kan komma att ändras!
Det finns kaffeautomater och godisautomater på samtliga våningsplan, Kekaberia finns utanför ABF-huset, café och Coop m.m finns mitt emot ABF-huset.

Förhoppningsvis kan utställningen öppnas kl.17.00!
Vi kan få låna vikskärmar för utställningen.
Mikrofoner finns.
Det är okej med lågmäld musik men det kan förekomma studiecirklar i rummen bredvid så ingen högljudd musik.


Kontaktperson för sammanställning av programmet:

Moa
Svar från alliansen:

Från: Gunnar Axén [mailto:gunnar.axen@riksdagen.se]
Skickat: den 23 mars 2010 20:16

Tack för er inbjudan till debatt.

Vi diskuterar gärna sjukförsäkringsreformen och hur vi skapar en bra och trygg väg tillbaka till arbetslivet för den som drabbats av sjukdom eller skada. Ert förslag till upplägg för den aktuella kvällen verkar dock inte syfta till att skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog.

För det första påstår ni i rubriceringen att det skulle finnas något som heter ?utförsäkringslagen?, vilket det ju inte gör - och att diskutera något som inte finns är ju knappast möjligt.

För det andra så bygger ert upplägg av kvällen på medverkan från personer som ?drabbats? respektive debattörer som sedan länge är uttalat kritiska mot reformen och/eller är knutna till ert nätverk. Några förutsättningar att få till stånd en givande dialog med dessa förutsättningar får anses som ytterst små, för att inte säga obefintliga.

Vi deltar som sagt gärna i en diskussion kring sjukförsäkringen, men vi vill i så fall se ett upplägg av kvällen som skapar goda förutsättningar för en nyanserad och konstruktiv dialog.

Vänliga hälsningar
Gunnar Axén (m)
Solveig Zander (c)
Ulf Nilsson (fp)
Lars Gustafsson (kd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar