måndag 21 juni 2010

Fakta ME

FAKTA ME

# Myalgisk encefalomyelit. I Sverige kallas ME även för kroniskt trötthetssyndrom. Denna benämning anses dock av experterna vara ett missvisande namn som enbart lyfter fram symtomet trötthet. I Sverige är ungefär 40 000 drabbade.


# Huvudsymtomen beskrivs som en ständig influensaliknande fysisk och mental trötthets- eller utmattningskänsla som försämras vid ansträngning och ger en betydande nedsättning av patientens fysiska och mentala kapacitet. Andra vanliga symtom är muskelvärk, ledvärk, sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationssvårigheter, svårigheter att bearbeta information, matsmältningsbesvär, urinträngningar, hjärtklappning, skiftande kroppstemperatur och viktförändring.


# Sjukdomen är vanligen kroniskt funktionsnedsättande. Många tvingas ge upp arbete eller studier och har svårt att klara vardagen. Även små aktiviteter kan leda till kraftig försämring som kan sitta i under flera dygn.


# En del riktigt svårt drabbade är sängbundna och klarar inga ljus, ljud eller informationsintryck.


# Internationell ME-forskning ännu inte fått genomslag i den svenska sjukvården och det finns många fördomar om dessa kroniskt utmattade personer.


# Det finns ingen bot mot ME. ME-patienter rekommenderas att undvika saker som försämrar hälsotillståndet, exempelvis stress eller tidspress. Aktivitets- och arbetsförmågan hos en person med ME varierar starkt från dag till dag eller från timme till timme. Framför allt ska personer med ME inte pressas till aktiviteter som de inte känner att de inte orkar.
Källa: www.rme.nu/om-me-cfs,

Trots dessa symtom ska den som har denna sjukdom behöva träffa en arbetspsykolog för kartläggning av vad den sjuke vill göra !

Detta enligt regeringens riktlinjer....och som den sjuka kassan hjälper till att utföra.

Det är ett hån mot den som är sjuk i ME för den med ME vill en massa saker men kroppen säger ifrån.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar