måndag 30 augusti 2010

Dags att försvara allas vår välfärd 18 september Stockholm.


VI BEHÖVER DIG - DAGS ATT FÖRSVARA ALLAS VÅR VÄLFÄRD 18 SEPT - STOCKHOLM!

Har DU fått nog alla nedskärningar i vår gemensamma välfärd??

Är svaret JA - LÄS VIDARE:

Dags att ta handen ur fickan och öppna munnen innan det är försent!!

DET i HANDLINGARNA,SOLIDARITETENS och RÄTTVISANS namn för att visa vårt stöd för

de som drabbats hårt av nedmonteringen av våra trygghetsförsäkringar och trygghetssystem!!

Redan går piskan över sjuka som tvingas söka jobb fastän de är för sjuka, invandrare

som cementerats i utanförskap och utvisas trots krigstillstånd i sitt land, arbetslösa

som blir utförsäkrade och tvingas t att bli mambo, hemlösa blir att fler och allt mindre

får hjälp t bostad etc. - vilket bidrar t allt fler fattigare. Även barn drabbas.

SKA VI FORTSÄTTA KLAGA OCH TITTA PÅ?? KLYFTORNA VÄXER!!!

DAGS ATT VISA RÄTTVISA, HUMANISM och EMPATI (SOLIDARITET).

Vi planerar ett möte 4 sept. i SUNBYBERG, ABF lokaler, S ESPLANADEN 3, kl. 14 – 17.

Lugn kan du inte komma så har INTE TÅGET GÅTT utan KOM DÅ TILL

VÅRT GEMENSAMMA VÄLFÄRDSMANIFEST där DIN röst är viktig!!

Där kommer folk från olika kända nätverk, kända politiker,

kända artister m.fl. att närvara för att försvara vår VÄLFÄRD,

men vi behöver DIN röst och närvaro för att synas att vi FINNS!

SÅ KOM MED DU MED!

Gör anmälan till och för mer information vänd dig till

Therese Rajaniemi – therese@rajaniemi.com alt via facebook

Rune Blixt – sjukupproret@webbprodukter.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar