måndag 27 september 2010

Jobbskatteavdraget = Sänkta löner, m.m

http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/09/politik-for-att-sanka-lonerna-nu-helt.html

Politik för att sänka lönerna nu helt öppet.

Läs hur på alliasnfrittsverige.


........................................................................

Jobbskatteavdraget gjorde förmodligen att många röstade på ett Högerparti, vilket försämrar utsikterna för sjukdoms- och skadedrabbade människor.

Många låter sig köpas för en billig och kortsiktig Judaspenning och bryr sig inte om det drabbar andra, och att det kan drabba dem själva på längre sikt.

Skriver en vän till mig, vilket han har helt rätt i.

Vidare skriver han....
Den som jublar över några extra kronor i lönekuvertet har all anledning att fundera över hur "jobbavdraget" finansieras. Några påpekanden i all korthet vad det kan medföra i förhållande till en löneökning, samt diverse annat.

1) Lägre Sjukpenninggrundande inkomst (SG), dvs lägre sjukpenning
2) Lägre dagpenning vid sjukersättning
3) Lägre Pensionsgrundande inkomst (SG), dvs lägre pension
4) Slopad avdragsrätt för a-kasseavgift
5) Kraftiga avgiftshöjningar till a-kassan, vilket kallas "Ökad egenfinansiering" och är högst för dem med störst risk att bli arbetslösa
6) Lägre dagpenning vid arbetslöshet och kraftigt försämrade kvalificeringsvillkor som sänker dagpenningen för många
7) Slopad avdragsrätt för fackavgift
8) Höjd avdragsgräns för reseavdrag
9) Höjd trafikförsäkring
10) Lägre skatteintäkter för kommunerna, vilket kan leda till skattehöjningar, men det är svårt att bedöma effekterna

Jag har aldrig sett några bevis för att sysselsättningen stimuleras, det måste vara ytterst marginellt. Hur många har för övrigt möjlighet att öka arbetsmängden? För många arbetsgivare medför det helt enkelt högre vinstmarginal utan extra personalkostnader.
När löneökningarna inte följer med inflationen blir "jobbavdraget" successivt mindre värt, ingen tror väl att företagen avstår från prishöjningar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar