fredag 10 september 2010

Läs, gråt, rösta !

http://storstad.wordpress.com/2010/09/10/las-grat-rosta/
Mer än hälften av Sveriges kommuner uppger att de fått ökade kostnader för socialbidrag som direkt följd av regeringens förändringar av sjukförsäkringen.

Alliansen som påstår att de röd/gröna vill ha ett bidrags sverige . Duktigt alliansen !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar