tisdag 23 november 2010

dn.se/debatt/sa-här-skapar-vi-en-ny-och-bättre-sjukförsäkring

En mycket bra debatt artikel : mitt råd klicka på länken och läs hela.


http://www.dn.se/debatt/sa-har-skapar-vi-en-ny-och-battre-sjukforsakring-1.1199229
Experter på sjukförsäkringen: De sjuka i Sverige delas in i ett A- och B-lag. Frågan är om sjukförsäkringen i dag verkligen utgör ett generellt skydd. I stället för att dela in de sjuka i ett A- och B-lag bör rätten till sjukpenning utgå från hur sjukdom påverkar arbetsförmågan i det enskilda fallet. För att skapa en likformig bedömning bör lagstiftaren också tydliggöra vad som menas med ”den reguljära arbetsmarknaden”, skriver forskarna.

Duktigt...även sjuka ska särskiljas....varför då kan man undra ?
Svar: för att de sjuka inte ska enas .


Rätten till sjukpenning efter ett år blir alltså beroende av vilken sjukdom den enskilde har. Vissa sjukdomar kan därför uppfattas som mer legitima och mer värda än andra. Människor med svår smärta på grund av sjukdomar i rörelseorganen räknas till exempel inte upp, lika lite som en deprimerad och suicidbenägen person. För den enskilde kan en sjukdom som inte betraktas som allvarlig av lagstiftaren ha svåra konsekvenser för möjligheterna till ett normalt liv både i arbete och på fritid. Å andra sidan kan vissa former av cancer behandlas framgångsrikt och på sikt innebära en mycket god prognos och normalt fortsatt liv även om personen behöver längre tids sjukskrivning.

Men det är helt uppenbart att det är människor som inte har en aning om hur sjukdom och olyckor drabbar , som har hittat på denna "nya" sjukförsäkring .
Sen om det är utbildade läkare och sjuksköterskor som varit med om och konstruerat denna utrotningskedja, det visar på det faktum att de trots sitt yrke inte har den egenskapen som heter empati.


Hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut eller vilka krav som ställs på arbetsmarknaden har inte berörts i lagstiftningen. Inte heller framgår om den enskilde ska kunna försörja sig på arbetet eller om bedömningen kan göras mot tillfälliga arbeten, som till exempel att vara skrivvakt på universitetet. Det som däremot framgår av lagstiftningen är att de arbeten mot vilka rätten till ersättning bedöms, inte behöver finnas tillgängliga för den enskilde. Det räcker att ett sådant arbete kan finnas. Så frågan är: Hur fiktiva får arbeten vara innan de inte längre finns på den reguljära arbetsmarknaden?

Själv har jag fått höra att: Kan man prata så har man arbetsförmåga.
Så enkelt är det att trycka ner en redan sjuk person när man är FK handläggare.


Få läkare eller tjänstemän på Försäkringskassan torde ha specifika kunskaper om vilka arbeten som finns på den reguljära arbetsmarknaden och vilka krav som egentligen ställs för att få en anställning.

Det är befogat att ifrågasätta om sjukförsäkringen i dag verkligen utgör ett generellt standardskydd. Rätten till sjukpenning bör utgå från hur sjukdom påverkar arbetsförmåga i det enskilda fallet, i stället för att dela in de sjuka i A- och B-lag. Vidare bör lagstiftaren tydliggöra vad som avses med den reguljära arbetsmarknaden, för att skapa en säkrare och mer likformig bedömning för dem som drabbas av sjukdom.

Håller fullständigt med och jag hoppas de friska i vårat samhälle tar in detta !

För att det ska bli någon ordning på detta....skriv till Ulf Kristersson och påtala bristerna.
http://www.regeringen.se/sb/d/13475/a/156224

1 kommentar:

  1. Christina Husmark Pehrsson bryter tystnaden ....men vem tror på hennes ord ? Inte då jag.
    http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1301999/rdquoJag-skulle-ljuga-om-jag-sa-att-jag-inte-blev-berordrdquo.html

    SvaraRadera