söndag 5 december 2010

Ännu ett standard svar från regeringen !


Ännu ett standard svar :(..jag blir så less på dom...kan dom inte läsa....jag vill ha svar på frågorna jag ställer och inget standard svar !
Detta kräver motfrågor.....:)

Hej Kajza!

Tack för dina brev till Socialdepartementet. Jag har fått i uppdrag att svara dig och jag beklagar att du har fått vänta så länge på ett svar.

Jag måste inledningsvis nämna att varken Socialdepartementet, regeringen eller enskilda statsråd kan uttala sig i enskilda ärenden eftersom detta skulle kunna innebära så kallat ministerstyre vilket är förbjudet enligt grundlagen.

Utgångspunkten för sjukförsäkringsreformen har varit att skapa förutsättningar för personer som varit långvarigt sjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. Erfarenheterna visar att ju längre tid en person är sjukskriven, desto mindre är chansen för denne att kunna komma tillbaka till arbete. Det är därför viktigt med tidiga rehabiliteringsinsatser och regelbundna avstämningar.

En rehabiliteringskedja har införts med fasta tidpunkter för insatser och bedömningar av arbetsförmågan. Tiden under vilken en person kan få sjukpenning har också begränsats till 2,5 år för att bryta de tidigare långa och passiva sjukskrivningarna som lämnade många i permanent utanförskap. Sjukskrivningsprocessen har därigenom blivit mer aktiv. Sjukfallen har blivit färre och kortare och vård- och rehabiliteringsinsatser kommer nu igång tidigare. Sammantaget har den minskade ohälsan lett till en kraftig minskning av utanförskapet.

Stora förändringar likt sjukförsäkringsreformen kan emellertid leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Regeringen avser fortsatt att följa utvecklingen i detta avseende och i närtid se över om regelverken och deras tillämpning har fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.

Tack för att du tog dig tid att skriva.

Stockholm i december 2010

Med vänliga hälsningarHannes Beckman
Medarbetare i Ulf Kristerssons politiska stab


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Registrator
Socialdepartementet
Tel. vx 08-405 10 00
Fax. 08-723 11 91
registrator@social.ministry.se

Här är mina brev....
Meddelande: Hej Maria !
Jag ser att du vill att allt ska göras
för att barn ska få en trygg uppväxt.
Förklara då för mig hur barn ska få det
tryggt när de har en förälder
som blivit utförsäkrad och ska in i
jugfas3 s.k. slavkontrakt fastän denne
förälder är så sjuk så den inte vet
hur dagen ska gå ?
Förklara för mig hur denna familj inte
ska bli än mer stressade ?
Jag vill också påtala att det finns
sjukdomar som inte går att bota och som
blir mycket värre av den stressen det
innebär att leva under sådana villkor !
......................................................................
Detta var till Husmark pehrsson innan hon slutade....
Meddelande: Hej !
Det är kris nu....om du inte lyssnar på
de sjuka och tar bort stupstocken i
sjukförsäkringen kommer många fler
att ta sina liv.
Du kan inte hålla på och utreda i
all oändlighet.
Detta är terror för oss sjuka.
Du har vetat krisen sedan länge,
det är bara så att du blundar och vill
inte erkänna vad du varit med om att göra.
Du är sjuksköterska...visa då empati !
............................................
Meddelande: Jag vill bara att Göran Hägglund
ska veta att sedan den tidsbegränsade
sjukersättningen togs bort tappade jag
hoppet totalt.
Då jag har b.l.a sjukdomen ME/CFS ser jag
då ingen annan utväg än att söka varaktig.
Men då stöter jag på patrullen FK !
Som bara utför regeringens regler och
lagar säger dom ledset !
Hur ska jag göra som har en sådan sjukdom
som gör att jag inte vet från minut
till minut vad min kropp klarar.
Helt plötsligt tar all kraft slut .
Jag vet också att du inte kan uttala dig
om det enskilda fallet.
Men nu vet Göran Hägglund detta och
förhoppningsvis om han är en sann kristen
man så gör han något åt detta problem.
Vi är många som mår fruktansvärt dåligt
p.g.a. denna behandling.
Ska fler människor behöva ta sina liv
innan ni förstår vad ni gjort ?
Mvh/Kajza
......................................Inga kommentarer:

Skicka en kommentar