söndag 22 maj 2011

Dagens medicin...om ME..http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2011/05/13/hjarnforandringar-hos-kron/index.xml


Kroniskt trötthetssyndrom, myalgisk encefalomyelit, är en kontroversiell diagnos. Bland patientföreträdare och läkare finns det olika åsikter om orsaken till sjukdomen är biologisk eller psykologisk.

Tidigare forskning har visat samma typ av förändringar i hjärnan vid kronisk trötthet. Det har man dock sett även vid olika psykiatriska diagnoser.

.................................................................................

Lite funderingar från mig......

Kan det tänkas att man får psykiatriska diagnoser p.g.a att det är dom psykiska symtomen som dominerar just då vid läkarbesöket p.g.a oro för att inte bli tagen på allvar...eller att läkaren är för dåligt påläst om ME och tar för givet att det sitter i psyket.....vem kom först..... Hönan eller ägget ?

Det är nog inte så enkelt att ställa diagnos heller....för som patient kanske man inte tänker på alla mysko symtom man har och ser sambandet....och får man då komma till en icke så intresserad läkare...då funkar ju ingenting.

Det finns bra intresserade läkare som lyssnar och kan tänka längre än de fått veta i sina böcker....men dom är få när det gäller sjukdomen ME.

Jag kan bara tala för mig och för att klara av denna sjukdom så måste man ha ett mycket starkt psyke och vara väldigt envis.

Jag skulle vilja säga så här: Inte undra på att man mår dåligt i själen....när man inte blir tagen på allvar.

Hur lätt är det som patient att tänka på att lymfkörtlarna svullnar då och då och sätta det i samband med resten av segheten o.s.v.....i regel så tror man att man håller på att bli förkyld "igen".


Här kommer en intressant länk om doldisarna i hjärnan...

http://deprimerad.net/Documents/deprimerad/Astrocyterna_hj%C3%A4rnans_doldisar_delaktiga_i_neurastena_syndrom.pdf

Man kan konstatera att exponering
för bly eller kvicksilver i låga koncentrationer
också visats leda till minskad
glutamatupptagskapacitet i astrocyterna
i hjärnan [60-62].
......................................................................
Jag måste då påvisa det omdiskuterade amalgamet som större delen av befolkningen har i sina munnar......en katastrof !
.....................................................................
Hypotesen visar också implicit hur
»kropp och själ» går in i varandra. Hjärnan
kan visa ett likartat uttryckssätt vid
besvär av såväl organiskt som psykologiskt
ursprung. Dessutom är hypotesen
förenlig med den kliniska iakttagelsen
att en psykologisk belastning med oro,
stress och ångest påtagligt förvärrar organiskt
utlösta neurastena/astenoemotionella
symtom.
...............................................................

Och vad ska man då säga om att Försäkringskassan kommer med sin piska ?
En piska utdelad av deras arbetsgivare staten......det "nya" arbetarpartiet blåmesarna.
Vem tycker då att det är konstigt om man blir deprimerad ? Eller får ännu värre sömnproblem.

2 kommentarer:

  1. Tja, mycket teoretiserande är det, min personliga gissning är att xmrv-spåret kommer närmast vad detta är. Ett retrovirus passar perfekt in på symtombilden med ett immunförsvar som jagar sin egen svans i full stridsberedskap utan att hitta något att bekämpa. Det skulle också kunna ge en förklaring till många av inslagen i sjukdomen av autoimmun karaktär.

    Något som förvånar är att man inte mer systematiskt undersöker ME och FMS sida vid sida (inte minst då förekomsten av xmrv hos fibropatienter), där skulle förmodligen en del saknade pusselbitar kunna behaga dyka upp som förklarar varför det blir antingen eller och det faktum att den som har båda diagnoserna oftast upplever ME-symtomen som dominerande. Skulle kunna tänka mig att FMS handlar om ett infekterat centralt nervsystem medan ME sannolikt handlar mer om en i första hand angripen hjärna.

    Men jag gissar att det är viktigare att kunna avfärda en sjukdom med ett prevalenstal mellan 0.45-0.55% (diabetes ligger på 0.7% som jämförelse) eftersom det handlar om rätt många sjuka och därmed stora pengar för samhället om sjukdomen plötsligt skulle accepteras som en realitet.

    SvaraRadera
  2. Jadu anonym....precis som amalgamet....också en dyr historia om de skulle erkänna detta misstag.

    SvaraRadera