torsdag 20 oktober 2011

Försäkringskassan för hård enligt dom.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4756125


"Försäkringskassan kan ha varit för hård i sin tolkning av reglerna när villkoren för sjukersättning bedömts. Det framgår av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Philip Eldon, jurist på LO-TCO, borde det nu bli lättare att beviljas sjukersättning."


"Försäkringskassan har tolkat formuleringen om stadigvarande nedsatt arbetsförmåga för hårt, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, och felaktigt översatt stadigvarande till livslångt."

"Domstolen underkände även Försäkringskassans tolkning av regelverket i ett annat avseende. Den delen gäller rehabilitering.

– Där har kassan hävdat att man inte kan få ersättning bara för att rehabilitering inte bedöms medföra att arbetsförmågan förbättras. De har hävdat att man först måste ha prövat och att rehabiliteringen misslyckats. Domstolen slår fast att det inte krävs att rehabilitering vidtagits."


.................................................................

Och denna "nya" sjukförsäkring har påståtts vara rättssäker !

6 kommentarer:

 1. Det tog onekligen lite tid att komma fram till, nästan som om fk hade vantolkat lagen med regeringens goda minne. Nu är fk kokta på just den tolkningen. Men det finns 999 likadana att tillämpa (t.ex. att alla rehabinsatser inte är uttömda, bara för att ta ett i högen) och med löptiderna i förvaltningsrätterna lär ingen hinna få rätt de närmaste 15-20 åren.

  SvaraRadera
 2. Har du byggt en bastu åt hönsen ? :P

  SvaraRadera
 3. Nope...inte mina höns....:)...grannens gubbe är snickare så det fanns väl brädor över kan jag tänka :).
  Ja FK lär nog hitta fler tolkningar...en del läser bibeln som satan.

  SvaraRadera
 4. Vad som är speciellt obehagligt idag är alla dessa kryphål och tuggummiparagrafer som formats för att kunna avslå, vare sig vi talar om socialstyrelsens beslutsstöd eller fk-läkarnas frihet att godtyckligt överpröva diagnoser till sådant som är enklare att avfärda.

  Det här får väl sägas kunna utgöra motpolen till begreppet rättsäkerhet och kan utan problem användas som någonsorts kokbok för hur man genom växelspelet mellan politiker och förvaltningar kan sätta i princip vilken som helst av våra rättigheter ur spel.

  SvaraRadera
 5. Fast FK hävdar att domarna stöder dem....
  Pressmeddelande

  Försäkringskassan kommenterar:
  Domar stödjer Försäkringskassan

  För att en person ska kunna få sjukersättning krävs enligt lagen att hans eller
  hennes arbetsförmåga är ”stadigvarande nedsatt”. Enligt motivuttalanden ska
  begreppet tolkas så att nedsättningen ”förväntas kvarstå under all överskådlig
  framtid”. Försäkringskassan har tolkat det kravet som att det betyder att
  arbetsförmågan ska vara nedsatt för mycket lång tid.

  http://www.forsakringskassan.se/press

  SvaraRadera
 6. Försäkringskassan är livfarlig De försätter människor i vanmakt som leder till döden.I vilken lag framgår det att de skall agera motpart i arbetsskde och sjukpenningsutredningar i stället för att utreda objektivt Om politikerna har stiftat en sådan lag bör den tillkännagivas och inte enbart gå till föräkringskassans chefer och utredare.Det är dags att polisanmäla handläggarna på föräkringskassan som skapar vanmakt och död med sina orealistiska oenmpatiska och olagliga sätt att hantera sin åläggande som skall syras av förvaltningslagen. Enligt brottsbalken är det straffbart att förätta någon i vanmakt eller död. De som gör detta bör lagföras och straffas för framkallande av sjukdom och självmord. Vilka chefer på FK är det som kräver att häxjakter skall bedrivas på sjuka och skadade. Kan ingen grävande journalist ta tag i detta fruktansvärda spektakel.

  SvaraRadera