onsdag 18 december 2013

Vaccinhästar sålda som människoföda ! Di.se


Är det konstigt om människan blir sjuk?
Hur fungerar man i hjärnan när man kan göra så här ?
Jag blir så förbannad....ska inte skriva vad jag har lust att göra med sånt folk. 

Vaccinhästar sålda som människoföda

Ett 20-tal misstänkta har gripits i en ny hästköttsskandal i Frankrike. Hästar ska ha använts för att odla fram medicin mot bland annat rabies, och sedan slussats vidare för att bli människoföda.

http://www.di.se/artiklar/2013/12/16/vaccinhastar-salda-som-manniskofoda/


Obs! Hästarna på bilden har inget att göra med denna artikel !

Köttet uppges inte vara uttalat hälsofarligt, men djuren har aldrig genomgått de kontroller som gäller för mat.

Det kan ju diskuteras !


Brotten tros i första hand ha begåtts av handlare som först köpt upp hästarna från vaccinföretagen, sedan förfalskat papper och sålt djuren vidare till kött- och matföretag.


 "Det kan handla om 100-tals hästar om detta har pågått i flera år. Under de senaste åren har vi
 säkert skrivit ut 200 hästar", säger Alain Berna talesman på vaccinföretaget Sanofi Pasteur.
"Hästarna används som antikroppsfabriker."

Bedrövligt !

Efter adrenalinruschen. Adrenalinpåslag hos ME patienter !

3 dagar efter förra veckans adrenalinrusch var det i princip sofflocksläge :P.
Jag hade nog kunnat haft en fjärde också men de sista julklapparna måste köpas så med min mans hjälp ( synd å skriva hjälp eftersom de är lika mycket från honom som från mig ) så gick det bra.
Adrenalinpåslag hos ME-patienter och hur du kan hjälpa
Texten är fritt översatt. Originaltexten finns här :
http://www.hfme.org/adrenalinesurgetips.htm
ME-patienter har strikta gränser för hur aktiva de kan vara. Om dessa gränser överträds,
förvärras symtomen omedelbart och det finns också en ytterligare försämring 24 - 48 timmar
senare. Upprepad eller allvarlig överansträngning förhindrar betydande återhämtning, och kan
orsaka sjukdomsprogression eller i värsta fall dödsfall.
Det är mycket viktigt att ME patienter håller sig inom sina gränser. Men många har svårt att
vistas inom dessa gränser av flera olika skäl.
Denna uppsats beskriver hur vårdare, läkare, och även vänner, familjemedlemmar och partners
av ME-patienter, kan hjälpa patienter för att undvika överansträngning . Den beskriver också de
egenskaper och tecken på adrenalinpåslag och återfall i ME-n som anhöriga kan använda sig av
för att hjälpa den ME-sjuke.
Personer med ME kan ibland fungera långt över deras faktiska sjukdomsnivå under vissa
tidsperioder tack vare ökningar av adrenalin -. om än till priset av allvarlig och långvarig
försämring av sjukdomen efteråt
Adrenalin är ofta kallad "kamp eller flykt" hormon som kickar in i situationer av potentiell fara.
Men adrenalin kickar också in när kroppen är i fysiologiska svårigheter, vilket är väldigt ofta vad
som händer med svårt ME drabbade. Adrenalinpåslag gör att hjärtat pumpar snabbare och höjer
blodtrycket, tvingar blodet runt i kroppen med större kraft för att förse musklerna med mer syre,
så att de kan göra en större ansträngning. Ökningar av adrenalin öka metabolismen. Det vidgar
luftvägarna så att mer syre än vanligt kan tas upp. Adrenalin gör också att vi inte känner av
smärta lika mycket, samt ökar snabbheten ,styrkan och andra fysiska förmågor.
Resultatet när denna "adrenalinrush" klingar av (som den ska) är att ME-patienter blir kraftigt
försämrade p.g.a dagar, veckor, månader eller till och med år av överansträngning. Personer
med ME skadas av adrenalinpåslag, både av den fysiologiska stressen på kroppen som adrenalin
orsakar, och av den extra aktivitet som adrenalin ger, vilket kan vara mycket mer än vad kroppen i
normala fall skulle klara av. För varje kortsiktig "vinst" finns det en mycket större förlust totalt
sett.
Ökningar av adrenalin kan pågå i timmar, dagar, veckor eller månader i taget.
Dessa adrenalinpåslag är lite som ett kreditkort. De tillåter patienterna att göra saker som de
aldrig annars skulle kunna göra, eller "ha råd med" Men räntan är skyhög.....i form av försämring
i sjukdomen, som i värsta fall är permanent.
M. E. experten Dr Melvin Ramsay förklarar,
Grad av fysisk oförmåga varierar kraftigt, men är direkt relaterad till hur länge patienten kämpar
på med fysisk ansträngning efter sin sjukdomsdebut, annorlunda uttryckt, de patienter som får
en period av påtvingad vila från början har den bästa prognosen. Eftersom de begränsningar som
sjukdomen ger varierar kraftigt från fall till fall, ligger ansvaret att fastställa dessa gränser hos
patienten. När dessa är konstaterade rekommenderas patienten att leva inom dessa gränser för
vad han/hon klarar av utan att bli försämrad. Då kan man fråga sig varför ME-patinter
överanstränger sig då det har så allvarliga konsekvenser?
Det finns många skäl till varför detta sker, bland annat följande:
När patienten väl "kommer igång" kan det vara svårt att sluta. Detta beror på neurologiska
svårigheter med att påbörja och avsluta nya uppgifter. Det beror också på att när man väl har fått
ett adrenalinpåslag så kan det ta tid innan det klingar av.
När en patient har blivit mycket sjuk av överansträngning eller är i mitten av en adrenalinrush,
blir omdömet påverkat och det är lätt att bli uppslukad av nuet och då är det svårt att inse hur
viktigt det är att stoppa vad han/hon gör så fort som möjligt.
Vilan efter en "krasch" (överansträngning) är ofta mycket svår för ME patienten känslomässigt.
Det kan vara mycket svårt att ligga i ett mörkt tyst rum i extrem smärta och värre, med ingen
distraktion från den. Det kan vara frestande att hålla adrenalinpåslaget igång, för att skjuta upp
kraschen. (Lite som att dricka mer alkohol dagen efter en natt av mycket drickande för att
fördröja den oundvikliga baksmällan.)
Många patienter med ME har behandlats förfärligt i de tidigare stadierna av sin sjukdom.
Medicinsk missbruk är mycket vanligt. Patienterna har ofta fått höra att "alla mår bra av motion,
ut och motionera!" eller tvingats att "pusha" sig själva över sina begränsningar för att de fått
höra att det är det enda sättet om de vill bli friska..... Denna okunskap har tvingat många
patienter att utveckla en mycket hög toleransnivå för smärta och obehag - och detta kan vara ett
verkligt hinder när det gäller att lära sig att vila när man upplever mindre symptom. Patienterna
har ofta blivit väldigt vana att betala ett högt pris i efterhand för minsta lilla "kul" de haft eller för
varje uppgift de gör, och har varit tvungna att acceptera detta som ett sätt att leva så. Detta gör
det svårare att förändra sitt sätt att leva.
Många patienter, tillsammans med många av den allmänna befolkningen, har en mycket stark
arbetsmoral och finner det svårt att inte pressa sig själva. ME patienter behöver en nivå av
disciplin minst lika hög som den genomsnittliga OS-deltagaren för att kontrollera och begränsa all
sin aktivitet så fullständigt år efter år.
ME är en plötslig sjukdom som innebär att patienter går från frisk till mycket funktionshindrade
från en dag till nästa. Att bli så handikappad så plötsligt är chockerande och tar lång tid att vänja
sig vid. Särskilt i början av ME känner patienterna ett stort behov av att tänja på gränserna hela
tiden för att komma underfund med vart gränserna går för för vad dom klarar av. Det är också
ofta knutet till förnekande av sjukdomen, och en önskan att ignorera de fysiska begränsningarna
i en orimligt optimistisk förhoppning att de ska försvinna lika snabbt som de kom.
Andra orsaker kan vara:
På grund av de svårigheter ME ger , måste vissa ME patienter överanstränga sig bara för att leva
eller att ha lite grundläggande mänsklig kontakt
Många ME patienter överanstränger sig, eftersom de inte har något annat val, tyvärr, och inte får
det ekonomiska eller praktiska stöd de behöver på grund av den politiska situationen för MEpatienter.
Patienter med ME är också ofta tvingade att överanstränga sig för att få det
socialbidrag de har rätt till (och måste ha för att överleva) och för att försöka få lite
grundläggande sjukvård.
Många ME patienter får höra att "alla återhämtar sig, det är bara en fråga om när, och på sin
höjd kommer du att vara sjuk i 5 år" av okunniga läkare, webbplatser och patienter som inte
förstår den massiva skillnaden mellan den neurologiska sjukdomen ME och andra närliggande
sjukdomar som t.ex utmattningssyndrom. De har alltså ingen aning om att det finns en stor risk
för varaktig försämring av sjukdomen efter varje episod av överansträngning , och när de får
denna information är det ofta alldeles för sent och de har blivit hårt drabbade och kraftigt
minskat sina chanser för framtida återhämtning .
Många ME patienter får höra att de inte är sjuka, och att de inte kan göra saker bara för att de
tror att de inte kan. Denna otroligt kränkande hjärntvätt kan leda till att många patienter gång på
gång försöker "pusha" sig till att göra mer än dom klarar av i ett missriktat försök att "tänka bort"
sjukdomen. Tyvärr har många patienter så mycket tro och tillit till sina läkare att de ignorerar vad
de vet om sin egen kropp och sin sjukdom i flera månader eller år. Och detta gör att de blir ännu
sämre i sjukdomen.
Tecken på att en ME patient överanstränger sig och / eller körs på adrenalin kan omfatta
följande:
Att prata fort och med hög röst är ett säkert tecken på en adrenalinrush. Detta kan också åtföljas
av snabba och nervösa rörelser. Man kan också märka av en känsla av eufori, eller över-optimism
och det som sägs är ofta mindre genomtänkt än normalt. Patienten kan också sitta upp eller stå
längre än vanligt (utan att inse att de gör det) eller verka uppskruvad och få för sig att göra saker
som de normalt sätt skulle vara för sjuk för att klara av, t.ex storstädning eller garderobsrensning.
Efter eller under ett adrenalinpåslag, är det mycket svårt att sova och vila eftersom patienten
känner sig väldigt uppe i varv. Insomnandet kan fördröjas i flera timmar, och patienten kanske
inte somnar förrän framåt morgontimmarna eller sover ingenting alls. Eller så sover han/hon
bara ett par timmar åt gången och vaknar stup i ett under natten med väldigt ytlig sömn.
Under de första åren av sjukdomen, kan en del av patienterna sova mycket längre än vanligt efter
överansträngning, kanske 12 till 16 timmar eller mer. I mycket svåra fall kan patienten inte hålla
sig vaken mer än ett par timmar per dygn..
När en ME-patient har en försämringsperiod /skov kan han/hon lätt misstas för att vara berusad
eller hög på droger. De kan sluddra när de pratar, snubblar och blir fumliga i sina rörelser.Brist på
ansiktsuttryck och slappa ansiktsmuskler och / eller extrem blekhet i ansiktet.
En brännande känsla i ögonen och / eller en oförmåga att tolerera visuell stimulans och att hålla
ögonen öppna. Samt väldigt ljuskänslig.
Dricker mycket vatten (för att försöka öka blodvolym).
Ökad hunger och ett sug efter socker-eller kolhydratrika livsmedel. Även efter att ha ätit, kan
patienten fortfarande känna sig som om de har väldigt lågt blodsocker och kan behöva äta
betydligt oftare än vanligt.
Svettningar eller andnöd efter mindre ansträngning.
Synliga skakningar i armar eller ben eller ryckningar i ansiktsmusklerna.
Muskelsvaghet och svårigheter att tala eller förstå tal.
Mycket halsont och / eller smärtsamma och ömma körtlar i halsen (och eventuellt andra
influensaliknande symtom).
Patienter kan klaga på en svår huvudvärk eller en känsla av smärta eller tryck vid skallbasen.
Detta kan också åtföljas av smärta bakom ett eller båda ögonen eller öronen, eller blackouter.
Plötsliga ringningar i öronen eller förlust av hörsel.
Under och efter överansträngning, blir ofta pulsen mycket snabbare (150 slag per minut eller
mer), blodtrycket blir lägre och kroppstemperaturen kan stiga och patienten kan ofta känna sig
varm eller kall och varm om vartannat. Puls och / eller temperaturmätning kan vara användbart
för att avgöra när en patient anstränger sig över sin förmåga.
Andra saker att vara medveten om:
Ibland när patienten går på adrenalin, är det mycket tydligt att det här är vad som händer.
Patienten har möjlighet att göra mer än vanligt men känner sig mycket sjuk , lite som om de inte
har sovit på flera dagar, men har druckit en massa kaffe. Vid andra tillfällen, särskilt när
adrenalinets påslag är långvarigt, kan adrenalin-effekterna bli mer verkliga och kan lätt förväxlas
med äkta välbefinnande under en period.
När en patient uppger att de är bättre och kan plötsligt göra uppgifter igen som de inte har
kunnat göra under många månader eller år - och detta sker direkt efter en mycket stor uppgift
har slutförts, t.ex. en flytt eller en mycket påfrestande resa till läkaren, är det nästan säkert en
adrenalinrush och inte en verklig förbättring. Den stora uppgiften (flytten) var långt över
patientens egentliga gränser och för att klara av situationen tar kroppen till adrenalinet.
Tyvärr kommer den här typen av långvarigt adrenalinpåslag vara mindre lätt att känna igen,
speciellt eftersom de flesta ME-patienter har stora problem med minnet och att placera
händelser som inträffade veckor sedan i lämplig tidsfrist. (Händelser som inträffat mer än ett par
dagar sedan glöms bort, eller verkar ha hänt för mycket längre sedan än vad de faktiskt gjorde.)
Denna typ av adrenalin påslag kan ibland lura även de mest erfarna ME patienter.
När en patient regelbundet betalar ett stort pris för att göra små uppgifter, men sedan plötsligt
betalar endast ett litet pris för en stor uppgift. Då bör man misstänka en adrenalinrush.
Ofta behövs en avsevärd viloperiod före och efter en uppgift, som kan vara timmar, dagar, veckor
eller månader lång. Till exempel kan någon behöva 2 veckors vila innan en utflykt, och kan sedan
få spendera 3 veckor mycket sjuk för att återhämta sig från det efteråt. Behovet av en lång
viloperiod innan en uppgift är ett tecken på att denna uppgift inte är inom de hanterbara
gränserna och kommer förmodligen att kräva ett adrenalinpåslag för att ens klara av att
genomföra det och kommer således att långsiktigt leda till att patienten försämras.
Helst ska patienten endast utföra uppgifter som kan göras dagligen eller varannan eller var
tredje dag utan att orsaka försämring. Målet är att göra endast 80% av den aktivitet som kan
göras på ett hållbart sätt varje dag.
Tack vare adrenalinpåslag, kan en patient spendera flera timmar en dag i veckan till att studera
eller arbeta och sedan tillbringa 6 dagar mycket sjuk och inaktiverad, eller kunna kämpa sig
igenom studier eller arbete på deltid och tillbringa den andra halvan av sin vecka samt all
semester och ledighet sängliggandes och mycket sjuk. Denna typ av schema kan endast hållas
under några år i bästa fall, eftersom patienten blir sjukare och sjukare och mindre möjlighet att
studsa tillbaka efter varje krasch.
En del patienter är noga med att hålla sig inom sina gränser, men uppvisar ändå tecken på att
dom går på adrenalin i perioder eller större delar av tiden. Detta är sannolikt en indikation på att
mer vila behövs och att mer utmanande uppgifter bör, om möjligt, delas upp eller undvikas.
När adrenalinet börjar avta, känner sig patienten ofta mycket irriterad. En del av detta beror på
problem med blodsockret och att äta en stor måltid kan hjälpa patienten att må bättre både
fysiskt och känslomässigt. Sug efter socker och kolhydratrika livsmedel är vanliga vid denna tid,
men en måltid som innehåller lite protein, fett och lite långsamma kolhydrater är ett bättre val.
En del av detta är också en känslomässig reaktion, eftersom det kan vara jobbigt känslomässigt
när adrenalinet går ur kroppen. Patienten har just haft en påminnelse om hur det skulle kunna
vara om de inte var så sjuka och funktionshindrade...
Patienten kan också känna sig mycket kall och skakig och ännu mer ljud och ljuskänslig än vanligt
när adrenalinet börjar avta.
När en person med ME börjar att vila efter ett adrenalinpåslag så kommer patienten att
långsamt börja må sämre och sämre eftersom det tar ett tag för adrenalinet att gå ur kroppen.
Tyvärr kommer patienten att må sämre ett tag, för sedan kunna må bättre. Att må sämre är ett
tecken på att patienten vilar som den ska. Hur lång denna försämringsperioden blir beror på hur
sjuk patienten är och på hur mycket och hur länge han/hon överansträngt sig. Den kan vara i
dagar, veckor eller månader.
Däremot när en ME patient som INTE har överansträngt sig vilar kommer de att må bättre på en
gång och denna förbättring kan fortsätta att bli bättre och bättre med tiden. Alltså, känner
patienten sig mycket sjuk efter en period av vila är det ett tecken på att patienten har gått på
adrenalin och överansträngt sig.
Vad kan du göra för att hjälpa?
När du märker att den ME-sjuke börjar prata snabbt och mer högljutt, och uppvisar andra tecken
på att de har ett adrenalinpåslag, uppmuntra patienten att sakta ner. Kanske påminna dem om
att ju förr de vilar, desto bättre blir de.
När en patient talar väldigt snabbt och väldigt högt, kan subtila påminnelser att tala tystare vara
till hjälp. (Notera att långsamt sluddrigt tal i själva verket kan vara ett mycket gott tecken på att
den ME-sjuke håller sig inom sina gränser för vad de klarar av!)
När du märker att en patient sitter eller står upp när de inte behöver, eller under en längre tid än
de oftast klarar av, kan en påminnelse om att ligga ner vara till hjälp eftersom patienten själv
kanske inte är medveten om att den varit upprätt för länge.
När patienten har genomgått en stor uppgift som var långt över dennes gränser, är det
nödvändigt att vara medveten om redan från början att detta kommer att leda till ett
adrenalinpåslag. Detta påslag kommer att påverka patienten under uppgiften, men förmodligen
också i några dagar, veckor eller till och med månader efteråt. Patienten kan känna sig något
mindre sjuk och kunna göra vissa uppgifter, som de inte har lyckats med tidigare. Men uppgifter
som utförs med hjälp av adrenalin kommer med ett alltför högt pris att betala, och måste därför
starkt motarbetas och absolut aldrig uppmuntras.
Att se till att patienten är medveten om detta innan en stor uppgift genomförs och innan de
tragiskt misstolkar dessa tecken på allvarlig överansträngning och sjukdom som en desperat vilja
att tro att det beror på en förbättring av deras tillstånd kan vara till hjälp.
När ett stort adrenalinpåslag har skett, är det enda sättet att stoppa det att se till att kroppen
inte utsätts för någon form av fysisk eller mental ansträngning. För en svårt sjuk ME patient
innebär detta minst 3 dagar av fullständig vila. (Tidsperioden för vila som behövs varierar med
hur allvarligt och långvarigt adrenalinpåslaget är och hur sjuk patienten är.) Adrenalin slutar att
frigöras när kroppen är i vila och tid har getts till att låta adrenalinet i systemet klinga av.
Svårt drabbade patienter kommer att behöva nästan fullständig vila hela tiden, för att undvika
adrenalinpåslag och återfall i symtom.
Börja inte inleda ett samtal med en patient när de försöker att komma ur ett adrenalinpåslag. Du
kan förstöra timmar av vila genom att ställa en fråga som tvingar patientens kropp att behöva
förlita sig på adrenalin igen för att svara. Om möjligt, skriv ner alla frågor du har, så att patienten
kan besvara dem i sin egen tid och på det sätt som känns lättast för dem. När patienterna störs
alltför mycket och inte kan prata så ofta, kan det vara bra att utforma ett system som innebär att
de kan svara ja och nej på frågor eller ställ frågor med 2 alternativ.
Om möjligt, om du är en vårdare som besöker patientens hem för ett par timmar om dagen,
bestäm en viss tid för att prata med patienten, så att de inte behöver vara "på" och redo att
prata hela tiden du är där. Att vara "på" kan kräva adrenalinpåslag och lämnar patienten mycket
sjuk efteråt även om du bara talade till dem mycket kortfattat.
När du pratar med en ME patient som är mycket sjuk efter en överansträngningskrasch, tala
långsamt, lugnt och ganska tyst. Inte tala högt eller skrika. Fråga inte stressande eller svåra frågor
när patienten är som mest sjuk eller om det inte är deras "bästa" tid på dygnet.
Upprepa inte saker om du inte ombeds att göra det. ME patienter har ofta en betydande
tidsfördröjning i att förstå talade ord, och de kan förlita sig på en period av tystnad efter varje
påstående för att förstå vad du har sagt.
ME patienter förstår sina egna gränser mycket, mycket bra nästan hela tiden. Allt de behöver
från dig är någon enstaka påminnelse om att ligga ner eller vila.
Det kan tyckas självklart att ME patienter alltid vill göra det som är bäst för deras långsiktiga
hälsa, men detta är inte alltid fallet . M.E. är en mycket svår sjukdom att hantera. ME-patienter
är ofta utled på all vila, noggrannhet och att hela tiden måsta förklara sig. Så det lilla du kan göra
för att hjälpa dom kan vara mycket värdefullt.

onsdag 11 december 2013

ME/CFS Adrenalin rusch !

I går var jag väldigt duktig ( trodde jag ) ....jag började på morgonen med att göra en matbröds deg.....till saken hör att jag började rensa i skafferiet  dagen före och blev påmind om min optimism...jag har ju sån lust att baka när jag står där på affären och ser mjölpåsarna.....tänker : det och det ska jag baka :).
Men som sagt...jag började med en deg och bakade ut den och gräddade brödet....det gick så bra att jag gjorde en till deg....inga jättedegar utan på en halvliter åt gången bara för att inte känna mig stressad.
Så blev de limporna färdiga och jag mådde bra och fixade lunch å tyckte då efter en stund att nog kan jag kanske satsa på en till deg....det gjorde jag också....;)...optimist.
Ok.... jo det gick bra...dinkelfrallorna smakade bra.....när dom var packade och jag även fått i mig middag och fika däremellan och en liten stund framför datorn och så....och en stund i telefon med kusin vitamin :) och en till stund med grannen i telefon.....så kändes det bra och det var dax för dusch och en stund framför tvn innan John Blund skulle komma.

På väg till duschen kom jag på en sak.....satan också....jag hade ju tagit fram köttfärs kvällen före eller var det på söndag kväll ?????
Sådär dumt kan det bli :P....så vad gör Kajza då ?
Funderar en stund om räven ska få en brakmiddag på 600gr ekologisk köttfärs men
luktar på köttfärsen och prövar på katten att den är ok......vilket den var även enligt katten :).
Så räven blev utan middag :P.
Sen ställer hon  sig och gör köttfärssås....ber till gud och stoppar i sig laktosfri choklad så hon ska orka....klockan är halvåtta när köttfärssåsen  är klar :P.
Behöver jag tala om hur denna dagen varit ?
Vaknade upp i morse efter att ha sovit som en stock....men känslan var att kroppen hade varit på fest i går kväll....självförvållad optimism :P.
Tur att lillsessan och hennes mamma kom  och förgyllde min dag en stund.En lussebulle kanske :).


lördag 30 november 2013

Fibromyalgi och/eller ME/CFS = Amalgam förgiftad ?

http://www.ockert.com/Boken.htm

Jag kan rekommendera att läsa de tre kapitlen.
Mina misstankar besannas ..det är bara det att.....hur ska man få hjälp utan att bli helt ruinerad ?
Jag har sanerat mina tänder och äter holistiskt kosttillskott....undviker skräpmat och försöker bara äta det som är bra för mig...men det känns som om det behövs mer.
En sak som slog mig när jag läser .....
http://www.ockert.com/Forskning.htm  är att jag mår jättedåligt av färglukt....bensinångor och andra lösningsmedel . Jag blir matt, darrig och  svimfärdig.
Den värk jag hade i min kropp innan jag sanerade mina tänder ...har jag inte idag men säkert har amalgamet gjort mer skada i min kropp som är grundorsaken till ME. Det tror jag.
Till saken hör angående mig och min sanering är att jag fick kämpa för att min tandläkare skulle göra det....jag fick ta till mer eller mindre hot....jag sa till min tandläkare att gör inte du det så går jag till någon som gör det. Men skyddsåtgärderna  lyste med sin frånvaro...tyvärr. Kanske jag mått bättre idag om  kofferdammduk, kolfibermask och användning av s.k. Agda-sug används vid min sanering.
Tillsvidare flyter jag med...det gäller att inte tappa tron på gåtans lösning.

Den medicinska detektivens bovjakt
Låt oss titta på Dr. Bakers två frågor och analysera vad det handlar om:
Finns det något som patienten måste undvika?

 • Toxiner (saker som är skadliga för alla, men oftast först i större mängder)
Grundämnen (t.ex. kvicksilver, bly), biologiska toxiner (produceras av växter, bakterier mm), syntetiska toxiner (huvudsakligen producerade av oljebaserade produkter).
 • Allergener (saker som stör vissa av oss även i små mängder)
Till exempel födoämnen, pollen, damm, kemikalier, tungmetaller, mögel.
 • Skadliga mikroorganismer
 • Stress
 • Försurning
 • Ohälsosam kost
 • Elektromagnetiska fält med fel frekvens
 • Ensidig eller felaktig belastning

Finns det något som saknas hos patienten? Vanliga brister är:
 • Näringsämnen
 • Frisk luft
 • Rent vatten
 • Ljus
 • Motion
 • Avslappning
 • Kärlek

söndag 10 november 2013

Me/Cfs


Om hur det är att ha ME/CFS !

Tänkte att jag skulle få ner dagens känslor i skrift....om det går.

Titta på fjärilen....den vill ut, inte sant ?
Den ser världen utanför, den vill flyga fritt på andra sidan glasrutan.

Hur mycket den än vill så går det inte att komma igenom glaset. Den flyger och fladdrar med sina vingar utan resultat, den blir bara tröttare och tröttare av alla försök att ta sig igenom glasrutan. Så kan man beskriva hur det är när krafterna inte räcker till. Viljan finns men kroppens krafter sätter stopp.

Världen finns där på andra sidan glaset !

Ska man bli förbannad på skiten eller gilla läget ?
Tja inte hjälper det att bli förbannad....nä man får nog acceptera....det kommer bättre dagar....om än inte perfekta så bättre.

Så tills vidare så snurrar världen på därutanför glasrutan....måhända ett fotbad kan förgylla dagen.


tisdag 29 oktober 2013

Me/Cfs

Har haft en hyfsad period....trött som vanligt och seg men jag har känt mig väldigt varm i kroppen....inte alls frusen som annars.
Jag har lite för mycket att ordna för närvarande...vilket jag hoppas att jag ska klara utan krascher.
Det gäller att vila och göra lite å så vila o.s.v.
På lördag stundar ett 50 års kalas ...min yngste bror ...så man förväntas att närvara...en stund.....och vilket gör att frissan får ta itu med  mitt hår :)....på fredagen.
Men på söndag....då görs ingenting...hoppas jag ;).
I morgon kväll  har jag medicinsk yoga.... jag hoppas det ska hjälpa mitt mående åt rätt håll....nu känns vissa rörelser lite för jobbiga för mina trötta muskler....men jag tycker att jag mår en aning bättre efter varje pass.
Man måste ta saken i egna händer och göra så gott man kan....för där jag bor så kan man inte förvänta sig nå hjälp....om det inte är mera piller man vill ha och det vill inte jag då jag inte tål mediciner så bra.
Annars så funderar jag inte så mycket på sjukdomen utan jag inriktar mig på mera positiva saker....försöker göra det lättare för mig och begär inte så mycket av mig själv längre.
Det som inte hinns med idag får man göra i morgon eller nästa dag....inte sant ?
Förr var det en dödssynd hos mig....tyvärr.
Flyter liksom bara med numera....och det känns då bättre än att streta i motvind varje dag.
Jobbigast just nu är att min hjärna inte fungerar riktigt som jag skulle vilja....detta har med mina åtaganden att göra...där behövs tankearbete...vilket min trötta hjärna tycker är jobbigt :(.
Men samtidigt så kan det nog vara bra att använda den för vem vet ...den kanske skrumpnar annars ;).
Så är det för närvarande.
Min guldkant på tillvaron...mina två fina barnbarn...träffar jag så ofta jag kan...och där emellan så längtar jag efter dom.
Nu ska den här människan göra kväll och krypa ner i sängen....ta fram en sudoku och lösa den innan John Blund anfaller ;).

torsdag 17 oktober 2013

ME/CFS Pernilla Zethraeus ....aktuellt.

http://www.svtplay.se/video/1524413/16-10-21-00

10 minuter in i programmet pratar Pernilla Zethraeus om hur det är att ha sjukdomen ME.

Tyvärr kan man bara se programmet t.o.m den 23 oktober.

                    Tack Pernilla !

torsdag 10 oktober 2013

Reinfeldt betalar inte tv-licens!!!!!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17634555.ab

Ska man skratta eller gråta ? 
Stackars karl, han har det väl fattigt !


Statsminister Fredrik Reinfeldt betalar inte avgift för radio- och tv-licens, uppger Sveriges Radio Ekot.
Radiotjänst anser att reglerna är glasklara, och att Reinfeldt måste betala.
Men regeringskansliet håller inte med.
............................................................................
Jaha då ska vi se hur han krånglar sig ur detta....oavsett hur, så är det ett hån mot folket....han borde verkligen ha råd med tv licensen flera gånger om....tvi vale.
............................................................................

"Tydliga regler"

Carl Gustav Johansson, Radiotjänsts vd, säger till Aftonbladet:
– Det finns ett regelverk som är tydligt. En myndighet betalar tv-licens för tv-apparater den har i de egna lokalerna. Finns en bostad där någon är skriven räknas det som hushållsavgift. Det är två skilda avgifter. Det är regeringen som tolkat lagstiftningen, och det är möjligt att man har missuppfattat den..
När alliansregeringen tillträdde 2006 visade det sig att tre nya ministrar inte betalat radio- och tv-licens. Tobias Billström blev kvar, men övriga två avgick efter att nyheten kommit ut.
Nu ska kontrollmyndigheten Radiotjänst skicka brev till statsministern med en förfrågan om han har en tv-mottagare i sitt hem. Följande utrustning räknas: tv, digital tv-box, dator, surfplatta med internetuppkoppling, video med kanalväljare och inspelningsbar dvd-spelare.
..............................................

Ska en sån vara stadsminister i sverige ? 

onsdag 18 september 2013

Löntagarna vinnare nästa år / Di.se

Vill påstå att rubriken är en sanning med modifikation!

http://www.di.se/artiklar/2013/9/18/lontagarna-vinnare-nasta-ar/

"Har du jobb är du klar vinnare i regeringens budget — och kan dessutom räkna med löneökning nästa år och sänkt a-kasseavgift.
Är du arbetslös eller sjuk får du däremot i stort sett ingenting."


Finns det någon som är vinnare när det ska lånas till skattesänkningar ?
Jag menar om man ser till lite längre än just nu....lån ska betalas tillbaka, inte sant?
Vilka får betala tillbaka och med ränta?
Alla ...nja kanske inte 10 % klicken har lust med det....trots att det är dom som har störs förtjänst av skattesänkningarna.
Det är sorgligt att det ska vara så svårt för "vissa" att tänka längre än vad näsan räcker.
En portion valfläsk som det osar katt av .....isch !
Stackars dom som en dag ska städa efter rövarligan!
De har ett tufft jobb framför sig...uscha mig va mycket skit det finns under mattan.
Det vore inte mer än rättvist att ligan fick kavla upp skjortärmarna och lägga sig på knä och skura för hand....under överseende naturligtvis.....för antagligen så skulle de fuska....inte sant ? 
Genom sig själv känner man andra...eller hur var det nu med alla sjuka parasiter och arbetslösa latmaskar.
Kanske något att tänka på för det sovande folket som fallit för rövarligans  friserade oralpredikan.

Vem vet vad som händer i morgon....kanske det är ombytta roller då...den som idag inte har jobb...kanske har jobb...och den som idag tycker att latmasken får skylla sig själv och som inte vill dela med sig...kanske den sitter där på pottkanten och får se sitt liv i ett annat perspektiv.
                    (Blommorna är till alla kämpare ;) )söndag 15 september 2013

Välfärdsmanifestationen 21/9 2013


Det är extra viktigt att du som ännu inte har förstått hur urholkad vårt trygghetssystem har blivit och är på väg att bli ännu mera ihåligt, att just du kommer och lyssnar.
Det handlar inte bara om dig, utan dina barn, barnbarn, dina föräldrar, dina vänner och dina medmänniskor.
Idag kanske du är frisk och stark, har arbete och har en bra lön som du kan leva på, MEN detta kan snabbt ändras.
Sjukdomar och olyckor kommer utan att man ber om dom !!!!!
Arbetsmarknaden är osäker, från en dag till en annan kan du bli arbetslös, även om du har en bra utbildning.
Oavsett vilket parti du sympatiserar med så kan det vara du som drabbas nästa gång och då blir det inte roligt för dig kan jag lova.
Jo det är ju klart, om du tillhör den 10% makteliten då kan du ju köpa den hjälp du behöver och lär inte få svälta, MEN även om du tillhör den klicken så hoppas jag att du har ett hjärta som ser längre än till dig själv.
Blir du lyckligare av att det inte drabbar dig men din nästa ?
Kom och lyssna....och tänk till !!!!

torsdag 5 september 2013

Regeringen skärper kontrollen av arbetslösa/ Fria Tidningen.

Som i ett led i vårt kontrollsamhälle dras snaran åt lite till.....för de som i min mening inte är så lyckligt lottade att de har ett arbete.
Istället för  att fixa fram arbeten till befolkningen roar sig vår regering med att spela för gallerierna och lägga skuldbördan på den arbetslöse....som många gånger inte är bara arbetslös utan även sjuk tillika.

http://www.fria.nu/artikel/98899

Den arbetslöse ska från 1 september skicka in en aktivitetsrapport varje månad.


http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Min-sida/Rapportera-dina-aktiviteter.html

När ska aktivitetsrapporten lämnas in?

Är du arbetslös som får eller söker ersättning från a-kassan?

Lämna in mellan 1-14 oktober för aktiviteter som du genomfört i september.
Är du arbetslös i program med aktivitetsstöd, ungdom (18-24 år) i program eller ungdom utan ersättning från a-kassan?Lämna in mellan 1-14 december för aktiviteter som du genomfört i november.

Är du arbetslös med kommunalt försörjningsstöd, arbetslös inom etableringsuppdraget, arbetslös utan ersättning och övriga?
Lämna in mellan 1-14 januari för aktiviteter som du genomfört i december.
................................................ 

Under fliken varför man ska
lämna en aktivitets rapport så står det.

När du är arbetslös är det viktigt att du söker arbete aktivt. För att du ska kunna få rätt stöd av oss behöver vi veta vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har genomfört för att bryta arbetslösheten.Tillsammans med din handlingsplan eller etableringsplan blir aktivitetsrapporten ett bra underlag när du och en arbetsförmedlare planerar för hur du ska få ett jobb. 

Ganska självklart att man söker arbeten om det finns arbeten att söka...inte sant ? 
Någonting är fel i ekorrhjulet....tjänster dras in....samtidigt ska bördan läggas på den arbetslöse....agnarna ska skiljas från vetet...den starke ska segra.

Varför heter det arbetsförmedlingen ? 
Den kontrollerande aktivitetsmyndigheten passar bättre ! 
Eller rätt och slätt kontrollmyndigheten....å andra sidan så är trekanten skattemyndigheten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen : Kontrollmyndigheten!

Nog syns det att planen det sovande folket är i full gång....snart behöver vi inga namn...det räcker gott med en sifferkombination tatuerad i pannan...varför inte i olika färg efter vilken rang man har.

fredag 30 augusti 2013

Förkyld....:(...saknar sommaren redan...bävar för hösten och vintern. ME/CFSHalsen svider och näsan kliar och rinner :(.
Kroppen är extra seg idag eftersom natten inte var kul....fick väl inte så mycket sömn p.g.a dessa sadist virusar .

När man har ME....så känns en förkylning som grädde på moset.
Sen kan man ju vända på det bedrövliga å passa på å ta fram en bra bok å läsa en sådan här dag....som går i seghetens tecken...eller rättare sagt "extra" seghetens tecken.
När man har ME så känns en förkylning som extra tyngd i den vardagliga kampen.
Men nu ska man ju tänka positivt :)....så jag ska nöta på soffan mer än vanligt idag....å njuta av en bok...och god mat som förhoppningsvis min man fixar idag ;).

Sommaren går mot sitt slut....jag hoppas verkligen att hösten blir solig och fin....det behövs efter förra årets bedrövliga väder.

Jag har märkt mer och mer att sommaren är min bästa tid....kanske en dag att jag gör som flyttfåglarna....sticker från detta kalla land på vintern.
Inte för att jag skulle vilja ha 30 grader varmt jämt....nä men huvudsaken att jag skulle slippa snön och kylan.

Nu får man vänta nästan ett  helt år tills smultronen är här igen.
Varför är sommaren så kort och vintern så lång....vore mycket bättre om det vore tvärtom.
 
Jag bävar för den långa vintern som kommer....får väl gå i ide...vakna när våren är här igen :).
Önsketänkande :).
 

måndag 26 augusti 2013

Di.se....Bermudez-Svankvist sparkas ! :)

Äntligen...och inte en dag för sent !

http://www.di.se/artiklar/2013/8/25/bermudez-svankvist-slutar/
 "Angeles Bermudez-Svankvist avslutar sitt uppdrag som chef för Arbetsförmedlingen med omedelbar verkan, sade Hillevi Engström (M) på en pressträff i dag. "

"Angeles Bermudez-Svankvist kommer tills vidare att arbeta på regeringskansliet, men med vilka arbetsuppgifter är inte klart."
...........................................................
Blir väl omhändertagen där kan jag tänka....synd !
Vanligt folk får en sparken på riktigt om de inte sköter sitt jobb ...men det är skillnad på folk och folk....tyvärr. måndag 19 augusti 2013

Det sovande folket/FredrikReinfeldt !

http://www.slideshare.net/AlliansfrittSverige/fredrik-reinfeldt-det-sovande-folket

Den som inte läst...borde göra det....för är det vettigt att ha en stadsminister som skrivit sånt om människorna i det landet han vill vara landsfader i?
Sovhjärnorna....att visa känslor är en svaghet...funderingar om hur blomman av en hopslagning av en ros och blåklint skulle se ut....på sidan 52 står det att svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politikerna skapa och garantera välfärd.
Tecknen anser han tydligen väldigt tydliga hos 60 och 70 tals födda.

Människan är lat av naturen....m.m

Sätt igång och läs !!!

fredag 9 augusti 2013

Det sovande folket /SVT Play. Teater :).

Så bra att göra teater av den skitdåliga boken Det sovande folket av Fredrik Reinfeldt. 
Hoppas verkligen att flera  får upp ögonen !

http://www.svtplay.se/klipp/1385651/det-sovande-folket

Det minsta vår stads minister borde göra är att gå ut i media och förklara sig hur han tänkte när han skrev boken Det sovande folket !
Den är ett hån mot det svenska folket.
Väntar mig inte en ursäkt från den människan....då han tydligen kör i det spåret än. Men det är fegt att hålla sig undan.

Det man sår får man skörda tids nog.....blir nog rätt öken likt i Freddes trädgårdsland kan jag tänka :P.
 
Om det finns en gud...så hoppas jag verkligen att "Vissa" blir hänvisade till snabbhissen som går ner  till varmare trakter när det blir dax. Där kommer dom att trivas betydligt bättre kan jag tänka mig ;).
Än bland oss andra mindre betydande varelser.

torsdag 25 juli 2013

Sommar och sol !


Sommar och sol...och allt känns mycket lättare då.
Jag mår mycket bättre på sommaren....trots värk och ömma....stela muskler.
Dagens höjdpunkt är för övrigt f.m fikat på en solig veranda :).

Annars pysslar jag på med små
projekt.....allt för att förgylla
livskvaliteten.

Sen är jag ju mormor till två fina tjejer nu.
Dom sätter också guldkant på tillvaron :).


Den här herren har inte mått så bra i sommar....jag blev riktigt orolig ett tag....magrade och ville inte äta....jag trodde att tiden var inne för honom men så kom jag på att det kanske var kattmaten...den där i portionspåsar....som spökade....så det blev kokt gädda...och kokt skinka och kokt kyckling några dagar...och matning :)....vilket har gjort herrn lite bortskämd...men det gör inget bara han äter :).
Royal canin kattmat +7...och grillad fläsk filé stod på hans meny idag :).
Kram på er....vi ses en annan dag :).

måndag 1 juli 2013

Almedalsveckan !

Jag tänker varken titta eller lyssna på en enda av dessa damer och herrar politiker vad dom har att säga.....det mesta som sägs är ju friserade visioner...för hur blir resultatet ??


Att sitta och lyssna på verbala ordvrängningar och mun huggningar tycker inte jag är roligt.

Men jag antar att dom själva gillar sarkasmer och verbala knivhugg.

Likt trädets barr på hösten så ramlar den friserade visionen in i verkligheten och de fina orden och löftena går upp i rök.I en hönsgård finns det också  en viss rangordning....först äter tuppen...sen högsta hönset o.s.v....det kacklas och det kacklas....tänk om alla förstod allt som sägs i hönsgården ;).

måndag 24 juni 2013

D-vitamin...:)

Hur många år har man inte hört skräckpropagandan....var inte ute i solen utan att smörja in dig....du kan få hudcancer....malignt melanom....resultat D vitaminbrist !

http://www.vetenskaphalsa.se/d-vitaminbrist-kan-bidra-till-manga-sjukdomar/Nu mera låter det så här.....

"D-vitaminbrist har länge varit känt som en av de viktiga orsakerna till benskörhet hos vuxna. Nu börjar det komma forskningsfynd om att brist på D-vitamin kan bidra också till flera olika typer av cancer samt till andra stora sjukdomar."

Så nu behöver jag inte ha dåligt samvete för att jag gillar att vara ute i solen ;). 
Med måtta ska man nog njuta av allehanda ting....även av solen. 
 
 http://www.pricerunner.se/cl/566/Haelsokost-och-Kosttillskott?ca_adid=13257396012&ca_agid=2161708212&ca_caid=62984532&ca_chid=152&ca_cid=27510617412&ca_dev=c&ca_nw=g&ca_pos=1t3&ca_source=gaw&search=D3-vitamin+holistic

torsdag 20 juni 2013

Snusat på pyret idag :)...och trevlig midsommar :).

Den 18/6 kl.22.46 kom äntligen storken med leveransen :).
Ellas lillasyster :)...lika söt som syrran.
Så nu kan man pusta ut...blev lite fundersam varför han dröjde så med leveransen.....men har väl mycket att göra ....det är väl indragningar i storkposten ;).

Idag har vi varit och gratulerat med blommor ....choklad...mjukisdjur och kläder till båda tjejerna.

Mitt i detta så har Ella fått vattkoppor....lite dålig timeing :p...men inget att göra åt.


 


Önskar alla en trevlig midsommar :).

tisdag 18 juni 2013

Solen skiner...:)

Å just därför passar jag på att vara ute så mycket som möjligt........D vitamin ni vet :).

Jag pysslar även i växthuset då och då....ägnar mig åt min lilla hobby....plantering....gör små grupper.Man tager vad man haver....och komponerar ihop lite :).

Sommar sol och växthuset...lite pyssel så känns allt lättare :).


tisdag 11 juni 2013

Äkta vara ..värre än det riktiga köttet.

Larmen om att vår höga – och stigande – konsumtion av rött kött är dåligt för vår hälsa blir allt fler. Men allra farligast verkar det "processade" köttet vara – och konserveringsmedlet nitrit pekas ut som en av orsakerna.

http://aktavara.org/News.aspx?r_id=117460


– Charkuterierna är värre än det riktiga köttet. Det farliga är nitriterna, kommenterar Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet, studien i Aftonbladet.
..................................................................

Tycker det är dax att börja rensa i matvarubutikerna....bort med alla giftiga/sjukdomsframkallande  produkter....skulle tro att det inte blir mycket kvar. Vad kan man äta tro ?

Alliansens Framgångssaga !

ALLIANSENS FRAMGÅNGSSAGA

Vi i Alliansen har sänkt nivå i A-kassan efter 200 dagars arbetslöshet och höjt egenavgifter i a-kassan
Vi har utförsäkrat 6000 sjuka personer!
Vi har skickat 30.000 personer till fas 3!
Vi har sett till att över 140.000 är arbetslösa. Inga investeringar till förnyelse
Vi har en hög ungdomarbetslöshet, den högsta i modern tid.
Vi har då gett arbetsgivare goda urvalsmöjligheter. Vi har en kostnadsjakt som heter duga!

Vi har infört offentlig privatisering i vård och skola som ger vinst för ägarna på skattebetalarnas bekostnad. Vi har kunnat sälja ut vårdföretag billigt .
Vi har dragit in miljardvinster från det sociala systemet. Vi har infört avkastningskrav på ambulanser som ger färre utryckningar
Vi har genomfört Jobbskatteavdrag, som innebar större möjlighet för banker att ta ut högre priser på bostäder. Sverige ligger nu i topp med sina hushållsskulder. Det innebar även en omfördelning av ekonomin. Övre halvan fick 80 % av sänkningen Samhällsklyftor har vidgats. Vi är ett världens mest individualistiska länder.
Vi har omfördelat skulder i statskassan till folket, som får ta ansvaret.

Vi har fått bankerna att växa kraftig sedan krisen med stora vinstvolymer Vi har en knapp bostadspolitik med stabila kassaflöden och högre marknadsvärden till byggare och banker Vi har ökat klyftor, barnfattigdomen och antalet fattigdomspensionärer
Vi har ökat vräkningar av barnfamiljer som ger nya jobb. Vi har överhopat socialen med sjuka och arbetslösa. Det ger fler jobb.
Vi har fått folket att jobba mer, springa fortare och göra mer med allt färre
Vi har öppnat dörrarna för internationella övertag av företag och det offentliga
Vi har ökat importen av mejeriprodukter 1000-falt för fria varuflöden Vi har fått en bättre anpassad utrikespolitik för amerikanska intressen.

Allt detta har vi skapat helt enligt med vår politik.
KLART ATT VI ÄR STOLTA!
.................................................................................
 Högmod går före fall !
Jag väntar med spänning på fallet :).

tisdag 4 juni 2013

Moderaterna backar rejält :Dhttp://www.aftonbladet.se/nyheter/article16897373.ab

"Statsminister Fredrik Reinfeldts problem fortsätter.
Moderaterna backar kraftigt och Kristdemokraterna skulle åka ur riksdagen om det vore val i dag, visar SCB:s nya mätning."

Så många procent av rösterna får partierna


Parti, procent maj 2013, november 2012
M 26,9, 28,1
FP 6,0, 5,5
C 4,2, 4,4
KD 3,6, 3,8
Alliansen: 40,7, 41,8

S 35,6, 34,8
V 6,4, 5,8
MP 8,5, 8,6
Rödgröna: 50,5, 49,1

SD 7,7 procent
Övriga 1,1
........................................................
Tycker jag låter bra...mycket bra....fortsätt så.
Det finns ett ordspråk som heter: Den som gräver en grav till andra faller ofta själv där i.

fredag 24 maj 2013

Bättre och bättre med foten :).

På benen .....men inga promenader än.


Fick lite sällskap idag av dottern och gullgumman :).

Så mycket energi man kan ha vid 2 och ett halvt års ålder :).
Önskar jag hade hälften :).Det piggade upp den här strandsatte människan.....finns det nå ljuvligare än små barn...dom är ju så spontana och härliga....helt naturligt underbara.

Å snart kommer en till liten ljuvlig varelse....Ella ska ju få en lillasyster :)...snart....om en vecka eller två :).
 

onsdag 22 maj 2013

Skadad av influensavaccin !Tänkte att jag skulle dela med mig av Margithes upplevelse....till den intresserade.


Vem kan man lita på ?
Borde man inte kunna lita på på dem som utger sig för att kunna ?http://vaccin.me/2013/05/09/skadad-av-influensavaccinering-vad-hander-nu/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+VaccinationBiverkningar+%28Vaccination+%26+biverkningar%29
.................................................................................

Nä man får nog ta till sin egen magkänsla och stå upp för sig själv.

tisdag 21 maj 2013

söndag 19 maj 2013

Om att leva med sjukdomen ME på mitt vis.


Jag försöker leva så gott det går....jag har hela tiden fokus på att någonstans där framme ska allt bli bra igen.

När jag mår som sämst så brukar jag alltid tänka: att det blir bättre...det kommer ljusare tider.

Nu har jag levt med denna helvetes sjukdom så länge så jag börjar känna igen svängningarna.

Det gäller att rida ut stormarna.....vilket kan vara mycket tålamodsprövande många gånger.Något som är bra att  ha när stormarna härjar är en hög med böcker och filmer i beredskap.
Man vet ju inte hur länge stormen pågår men den blir mer uthärdlig om man kan roa sig med ljusare sinnesintryck.
Musik ska man inte underskatta.....lugn skön musik är läkande.....och även sövande om man har svårt att sova.
Men ibland så blir svackan så djup efter stormens härjningar så att det enda som hjälper är tårar....dom ska man inte heller underskatta för efter regn så kommer sol :).

Man får gråta floder så att man badar i sina egna tårar om det behövs.
Att ha ME är också en sorg....en sorg att inte kunna leva som man vill....med alla begränsningar som hör till sjukdomen.

Att inte bli förstådd i hur jävligt man kan må är nog det svåraste....för det syns ju inte på utsidan.
För min del så har jag den svåraste kampen bakom mig tror jag när det gäller attityder.
Nu träffar man ju på en och annan ibland (även inom vården) som inte har blivit begåvad med förstånd att tänka utanför sina egna ramar....aldrig att jag låter dom sänka mig. Med tankekraft kan man komma långt :).
Man behöver ju inte umgås med "sånt" folk heller :).
Nääää man ska sålla i sin krets....och sätta på extra skinn på näsan :).


Ensamheten är inte så rolig alla gånger.....vilket följer med denna sjukdom.... det är så många gånger när man helt enkelt inte orkar umgås.....när stormen varit extra kraftig ett bra tag och den har dränerat ur en så till den mildaste grad att man inte ens orkar lyssna på radion.

Då skulle man bara vilja ha någon som höll om en i tystnad .Aldrig ge upp....försöka se det positiva....det finns faktiskt de som har det värre och alla har vi våra bördor....även de mycket framgångsrika.
Just i denna stund är det hyfsat trots min spricka i foten .
Våren har kommit med stormsteg....:).....fåglarna kvittrar...naturen spirar.Det är lätt att säga att det ska vara gott att leva....men man kan försöka trots sina begränsningar.

Hakuna matata :)
http://www.youtube.com/watch?v=gFYAww3Yf1U

See you anorther day :).
                                                                                                                                                                                                                                        

tisdag 14 maj 2013

Varit på vift till Kalmar och Öland och brutit foten :(.

Aldrig ska man få känna luft under vingarna igen.....så fort man känner sig lite bättre utöver det vanliga så händer nått.
Låter väldigt pessimistiskt men aldrig får man vara riktigt glad.Min man och jag var iväg till Kalmar och Öland förra veckan.....trevligt med lite vårsemester.
6 nätter på hotell är inte dumt alls....skönt att få lite miljöombyte....:).

Jo vi hade det bra ändå fast inte räknar man med att komma hem med bruten fot :(.Så kommer man glatt nerför hotelltrappan och vips så ligger jag på knä på stenbeläggningen nedanför.
Det small till i foten...ajajajaj :(.
Jag måste ha måttat fel på nå vis...missbedömde nog höjden på sista trappavsatsen.

Blev väl omhändertagen på akuten på Kalmars sjukhus....måste säga att det var väldigt trevlig personal.....tur i oturen så var det "bara" en spricka på utsidan av foten.....så inge gips....bara linda och högläge och vila.....några veckor. :)

Fort gick det på akuten också....på en timme så var vi tillbaka på hotellet....det var annat de än på akuten här....där jag låg en hel natt med hjärtklappning och det tog två timmar innan läkaren kom för att kolla mig.

Det är väl så att i sin ME dimma så funkar inte hjärnan ibland och då kan det lätt hända en olycka.

Tråkigt känns det att det skulle bli så här....mitt i semestern.Att hoppa på kryckor är inte kul heller....gud så många muskler i vila man har :p.