onsdag 24 april 2013

Fibromyalgins gåta "kan" vara på väg att lösas. Aftonbladet ! Fästingvaccin ??????
http://www.aftonbladet.se/halsa/article16651547.ab

"Fibromyalgins gåta kan ­vara på väg att lösas.
Enligt en banbrytande svensk studie kan sjuk­domen bero på en ­inflammation i centrala nervsystemet."
..................................................."Fästingvaccinet är ett vaccin som alla andra. Det består av en kemikalie- och viruscocktail som sprutas in direkt i kroppen, förbi alla naturliga skyddsbarriärer. Syftet är att provocera kroppen till att framställa antikroppar, som påstås skydda mot insjuknande i TBE."
........................................................... 

Då kommer mina funderingar...kan det vara möjligt att även alla andra vacciner som har sprutats in i våra kroppar sen barnsben kan ha samma möjlighet att skapa en inflammation i centrala nervsystemet, summan av detta kan även bli andra mysko sjukdomar.....som ni förstår tänker jag på ME/CFS.
Nästa steg i mitt tänk är då om inte dessa vacciner sätter ner immunförsvaret och bäddar för dessa (idag) obotbara sjukdomar....fibro ....me...m.fl.
Läser vidare i artikeln och ser att i TBE vaccinerna finns aluminium ....gud så gott :/....man kan undra hur det står till med intelligensen hos coctail tillverkarna.

"Aluminium är neurotoxiskt även i små mängder och har en lång historia av väldokumenterade hälsorisker. Forskning har kopplat samman aluminiumhydroxid som används i vacciner med Parkinsons sjukdom, amyotrofisk lateralskleros (als) och Alzheimers sjukdom. Möss som injicerats med denna vanliga vaccinbeståndsdel utvecklade statistiskt signifikanta ökningar av minnesförlust, ångest, allergiska hudreaktioner och skador på nervceller. En epidemiolog på CDC i USA gjorde år 2000 följande uttalande: ”Resultaten för aluminium var nästan identiska med etylkvicksilver eftersom mängden aluminium i vacciner nästan exakt följer kvicksilvrets”. Han syftade på en banbrytande studie som fann ett signifikant samband mellan både aluminium och kvicksilver i vacciner och utvecklingsneurologiska förseningar." 
.............................................................
I amalgam finns det kvicksilver....:(.
Är det konstigt att folk är sjuka ??????? 
Borde inte alla sjuka få ett stort skadestånd från staten för att vi varit deras laboratorie råttor hela livet?

Exempel på kvicksilverförgiftning  
Nervsystem och hjärnan:
Koncentrationssvårigheter, dåligt
minne, försämrad motorik, yrsel,
ostadighet, darrningar, långsamma
reaktioner på det man ser och hör
samt huvudvärk.
Forskning pekar även på samband
mellan kvicksilver och neurologiska
sjukdomar bl a Parkinson och MS.

Immunförsvar:
Ökad risk för autoimmuna sjukdomar
och allergier, nedsatt immunförsvar
och ökad infektionskänslighet.

Muskler och leder:                                     
Kroniskt ömma muskler och leder,
muskelsvaghet.

Allmäntillstånd:
Abnorm trötthet/utmattning som
inte elimineras av mycket sömn.

Psykiska reaktioner:
Rastlöshet, oföretagsamhet, irritabilitet,
tillbakadragenhet, oro, ångest,
depression och insomningssvårigheter.

Hörsel:
Ljudkänslighet och tinnitus.

Munhåla:
Blåsor, ökad/minskad salivutsöndring,
metallsmak, brännande känsla,
lichenförändringar, försämrat
smaksinne.

Syn:
Dimsyn, ljuskänslighet, svårt att fokusera
synen.

Lukt:
Förändrat och även försämrat luktsinne.

Mage och tarmar:
Försämrad mag- tarmfunktion t ex
förstoppning och diarré.

Hud:
Hudförändringar i form av olika typer
av eksem.

Njurar:
Smygande skador på njurarna.

Fortplantning
och sexualitet:
Svårigheter att bli gravid, risk för
hjärnskador hos foster, nedsatt
sexuell lust, menstruationsrubbningar.
......................................................................


 2 kommentarer:

  1. I teorin så är det så ja. Däremot så brukar för infektioner gälla att dessa ska vara så små att dom kan passera hjärn-blodbarriären. Borrelia är en sådan infektion och TBE en annan.

    Borrelia som har satt sig i ryggmärgen är ingen trevlig historia och brukar i regel leda till följdsjukdomar.

    SvaraRadera
  2. http://www.medicinstudent.se/neural/node231.html
    http://vaccin.me/2012/11/01/spar-efter-hpv-vaccin-i-hjarnan-hos-tva-doda-flickor/

    SvaraRadera