lördag 21 februari 2015

ME....IBS..Fibromyalgi......Kvicksilver Förgiftning ....Amalgam Skadad .

Funderar varje dag på hur jag ska bli lite friskare och vad som gjorde att jag hamnade i denna ME soppa :P.

När jag tänker tillbaka i tiden...så är väl första minnet av en markant orkeslöshet  när jag var 12 år....jag kommer ihåg att jag lagade många tänder då.
Jag åkte mycket skidor som ung...jag kommer ihåg att den sista skidtävlingen jag åkte så orkade jag nästan inte igenom spåret....mina muskler var som gele´...helt orkeslösa.
Så dåligt hade jag aldrig presterat någon gång :(.

Mina betyg sjönk från ht till vt....jag kommer också ihåg att jag kunde ofta somna när jag kom från skolan under en period.

Nu var detta länge sedan...ungefär i mitten på 60 talet och då existerade ingen kvicksilver förgiftning ;)....i det allmänna tänket....i vart fall inte offentligt om amalgam och kvicksilverförgiftning.

http://www.kemi.se/Content/In-focus/Mercury/

"Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Det är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer." 

Men i munnen på folk har det varit ok i generationer :(.
Jag tänker även att  den som har felfria tänder kanske varit disponerad genom arvet ....vilken tandstatus har mamma, mormor...o.s.v ?

"Den farligaste formen av kvicksilver är metylkvicksilver eftersom den överförs till fostret, passerar blod-hjärn­barriären och hämmar, troligen även vid låga halter, den mentala utvecklingen hos barn. Kvicksilver kan omvand­las till metylkvicksilver av naturliga processer i miljön och anrikas i näringskedjan, bland annat i fisk. Befolknings­grupper som äter mycket fisk, skaldjur och marina däggdjur är därför särskilt utsatta."

http://www.tf.nu/nyhet/munbakterier-bildar-metylkvicksilver/

En annan händelse som satt spår i mitt minne som har med kvicksilver att göra.....var när en tandhygienist slipade och polerade alla mina amalgam fyllningar :(. 
Efterkloka Kajza skulle väl naturligtvis satt stopp för det....men då i början på 90 talet så ansågs man fortfarande som löjlig om man tryckte på om amalgamets skadeverkningar. 
Så Kajza sa inget utan genomled en lång period av sömnlöshet och en enorm rastlöshet i kroppen efter denna händelse....kände mig som en uppskruvad stålfjäder :( dygnet runt.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Metaller/Kvicksilver-Hg/

"Hur påverkas människan av kvicksilver?
Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Det ger skador på hjärnan och det centrala nervsystemet. Barn är känsligare än vuxna, och fosterstadiet då hjärnan och nervsystemet utvecklas är den mest känsliga perioden. Metylkvicksilver överförs till fostret, passer blod-hjärn-barriären och hämmar, troligen även vid låga halter utvecklingen hos barn."
Nu är inte allt nattsvart....det finns stråk av ljuspunkter i allt så länge man lever ;). 

Numera är det "bara" de inskränkta som anser att gemensamma nämnaren i Me...Fibromyalgi...är svid och bränn o.s.v ;) eller att det enbart är psykiskt.

För att lösa ett problem måste man nog ha alla dörrar öppna....för vem vet kanske den dörren som stängdes var en pusselbit.

Men det är nog inte så enkelt att "bara" byta tandlagningsmaterial och att sluta äta fisk....

nej när skadan är gjord måste den repareras från grunden och där är vi även individer...den ene ska äta det och den andre något annat....obalansen måste komma i jämvikt...och det gör man inte på en kvart eller äta symtomdämpande mediciner som många gånger gör mer skada än nytta.

Förhoppningsvis går det att reparera :)...skadan.

Jag tror att amalgamet är en stor pusselbit i mitt Me helvete....men inte hela svaret.
Hela svaret kommer i framtiden...när de lärde läst på .
Fortsättning följer en annan dag om mer tankar kring Me o.s.v 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar