söndag 15 mars 2015

Me...Fibromyalgi....IBS....stress...virusar...infektioner...hög arbetsbelastning..min amalgamsanering.

Snöbolls effekten vill jag kalla det....det ena ger det andra.
Man är den man är....vi tar saker och ting olika....en del har lätt för att skita i saker....det har inte jag.

Man tar på sig andras göromål helt naturligt för att man måste eller för att ingen annan kan eller vill eller vad det nu är.
Sen är jag..jag...en sådan där person som vill så mycket...mer än vad kroppen vill många gånger.


Min amalgamsanering gjordes inte som jag tyckte att den borde ha gjorts när det gällde skyddsåtgärder.
0 skydd användes...tandläkaren tittade på mig som om jag just då ramlat ner från en annan planet :/ när jag nämnde vad som borde finnas till hands.
Men värken jag hade då innan saneringen avgjorde att jag bara ville ha bort amalgamet ur min mun.
Då i mitten på 90 talet var det inte så lätt där jag bor att få tag på en tandläkare som överhuvudtaget var villig att byta ut amalgamet.
Jag fick ta till hot ;) ...gör inte du det så går jag till en annan tandläkare sa jag och då fattade hon väl att hon skulle tappa en kund.
Som jag skrev så försvann den skärande värken efter saneringen...så naturligtvis har amalgam nått med värk att göra...inbillningssjuk är jag inte.

http://www.kvicksilver.org/hg/visstedu.html

http://www.ockert.com/Forskning.htm

Trots att min amalgamsanering inte gjordes med de skyddsåtgärder som borde ha gjorts så vill jag inte ha den ogjord idag....vete gudarna om jag levt idag om jag inte fått ut "giftet" ur min mun.....med tanke på värken jag hade då .

Kvicksilver...amalgam......vetenskapens värld ! ME/CFS Fibromyalgi MS o.s.v .

http://www.svtplay.se/video/2738804/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-7?start=auto

En halvtimme in i programmet kommer inslaget om kvicksilver .
Hur påverkar det våra ofödda barn? 
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-farligt-ar-kvicksilver-egentligen
Även  små mängder kvicksilver kan leda till svåra skador på ett foster. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man varken äter insjöfisk eller tonfisk när man är gravid – en otrolig inskränkning i kvinnors liv, menar svensk forskare.

Kvicksilver är  mycket giftigt.....
Kvicksilver är mycket giftigt - redan på grund av sin kraftigt etsande egenskap - Hg2+-joner knyter lätt fast till och blockerar svavelatomer som ingår i många proteiner. Vid långvarig förgiftning får man skador på magtarmkanal och njurar. Kvicksilver kan på samma sätt reagera även med enzymer och är därför skadligt redan vid låga halter och anrikning av metylkvicksilver i näringskedjan är ett stort problem för människor och djur[1].

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/redaktionellaartiklar/kvicksilver.5.7cdc43ec129352b024480001175.html 

Amalgam är den största exponeringskällan. En expertgrupp tillsatt av World Health Organization (WHO) kom 1990 fram till att en genomsnittlig befolkning (icke yrkesmässigt verksam med kvicksilver) i USA och Europa varje dag fick i sig 3,8-21 mikrogram kvicksilver i ångform från amalgam, och 6,74 mikrogram av samtliga former av kvicksilver (metyl-, ångform och oorganiskt) från alla övriga källor (vatten, luft, mat). Kvicksilverånga är den form som tas upp lättast i kroppen[källa behövs], till ungefär 80 procent[källa behövs], medan de andra formerna[källa behövs] upptas till cirka 10 procent.

http://art-bin.com/art/hanson_sw.htmlhttp://art-bin.com/art/hanson_sw.html
Från samhällssynpunkt ökar knappast amalgamfrågan förtroendet för myndigheter, hälsovård och forskare. Så gott som varenda person i Sverige vet numera att kvicksilver är giftigt och att det är en komponent i amalgam. Situationen har blivit närmast absurd när kvicksilver anses giftigt på alla ställen utom i munnen, när tandkräm som binder kvicksilver från amalgam säljs endast på apotek, när patienter inte får ta med sig sina utdragna, amalgamfyllda tänder från tandläkaren med argumentet att det är miljöfarligt avfall, när krematorier installerar kvicksilverfilter etc. 

Dubbelmoral !

tisdag 3 mars 2015

Amalgam, kvicksilverförgiftning! Me! Fibromyalgi! Kroniskt trött !

Tänker man logiskt så är det ju vansinne att stoppa in kvicksilver i folks munnar....tack och lov hoppas jag att det har upphört numera.
Ska så vara sedan 2009.
Men hur många har inte fått sina liv förstörda av detta amalgam ?????
Samt generationerna efteråt....genom att det är ett gift !
" Sverige har sedan den 1 juni 2009[2] ett totalt förbud mot kvicksilver med hänvisning till att det är ett miljögift. "
"Kvicksilver är mycket giftigt - redan på grund av sin kraftigt etsande egenskap - Hg2+-joner knyter lätt fast till och blockerar svavelatomer som ingår i många proteiner. Vid långvarig förgiftning får man skador på magtarmkanal och njurar. Kvicksilver kan på samma sätt reagera även med enzymer och är därför skadligt redan vid låga halter och anrikning av metylkvicksilver i näringskedjan är ett stort problem för människor och djur[1]. "
http://www.naringsmedicinskaskolan.se/Utbildningar---Kurser/Kortare-kurser/Visa-kurs.aspx?EventID=1281854
"Detta är typiska symptom på läckande tarm: Matintolerans, allergier, diabetes typ II, kronisk utbrändhet, sömnproblem, depression, dålig förbränning, dåligt näringsupptag, uppblåsthet, förstoppning eller diarré, ouppmärksamhet, trötthet, koncentrationsproblem, nedsatt immunförsvar, inflammationer, förgiftning av egen kropp, autoimmuna sjukdomar etc."
Jag sanerade mina tänder under den senare delen av 90 talet....men i efterhand så förstår jag att det borde ha gjorts mera korrekt med skyddsåtgärder.
Numera tänker jag, att om jag skulle ha haft turen att få tag på en tandläkare då som förstod problemet, så kanske jag sluppit mycket av mina problem med hälsan som jag har idag.
Den ende tandläkare som fanns någorlunda nära mig hade fullt...så under hot fick jag min vanliga tandläkare att göra saneringen. 
Jag var desperat, värken måste bort, den var outhärdlig.
Rådet hos doktorn var SSRI preparat .....hahahaha vilken tur att jag inte lydde honom ;).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiva_serotonin%C3%A5terupptagsh%C3%A4mmare
Nåväl det är ingen idé att sörja över spilld mjölk utan man får ta nya tag.
Glädjande så försvann den värsta värken jag hade då...den som skar i märg och ben, dygnet runt, oavsett vad jag gjorde.
Jag kan känna av den värken , lite....lite när det ska bli oväder och vid influensa.
Jag är inte ensam....vi är många....som fått våra liv förstörda av amalgam.
 http://www.amalgamskadefonden.se/files/documents/kvicksilver-utskrift2.pdf

Forskning pekar även på samband mellan kvicksilver och neurologiska sjukdomar bl a Parkinson och MS
  Me är en neurologisk sjukdom !
 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2005/Kvicksilver-i-den-svenska-miljon-forekomst,tillforsel-och-trender.pdf

På 50 talet fick gravida kvinnor gratis tandvård....vilket resulterade i att många passade på att få sina tänder lagade under sin graviditet. 
Smarta råd av överheten ????
1900 talets största giftskandal påstår jag....och  borde ersättas på något vis för förlorad arbetsinkomst och  urkass pension som det inte går att leva på. 
http://www.kvicksilver.org/hg/visstedu.html 
Sveda och värk peng tages tacksamt emot ;).