söndag 15 mars 2015

Kvicksilver...amalgam......vetenskapens värld ! ME/CFS Fibromyalgi MS o.s.v .

http://www.svtplay.se/video/2738804/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-7?start=auto

En halvtimme in i programmet kommer inslaget om kvicksilver .
Hur påverkar det våra ofödda barn? 
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-farligt-ar-kvicksilver-egentligen
Även  små mängder kvicksilver kan leda till svåra skador på ett foster. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man varken äter insjöfisk eller tonfisk när man är gravid – en otrolig inskränkning i kvinnors liv, menar svensk forskare.

Kvicksilver är  mycket giftigt.....
Kvicksilver är mycket giftigt - redan på grund av sin kraftigt etsande egenskap - Hg2+-joner knyter lätt fast till och blockerar svavelatomer som ingår i många proteiner. Vid långvarig förgiftning får man skador på magtarmkanal och njurar. Kvicksilver kan på samma sätt reagera även med enzymer och är därför skadligt redan vid låga halter och anrikning av metylkvicksilver i näringskedjan är ett stort problem för människor och djur[1].

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/redaktionellaartiklar/kvicksilver.5.7cdc43ec129352b024480001175.html 

Amalgam är den största exponeringskällan. En expertgrupp tillsatt av World Health Organization (WHO) kom 1990 fram till att en genomsnittlig befolkning (icke yrkesmässigt verksam med kvicksilver) i USA och Europa varje dag fick i sig 3,8-21 mikrogram kvicksilver i ångform från amalgam, och 6,74 mikrogram av samtliga former av kvicksilver (metyl-, ångform och oorganiskt) från alla övriga källor (vatten, luft, mat). Kvicksilverånga är den form som tas upp lättast i kroppen[källa behövs], till ungefär 80 procent[källa behövs], medan de andra formerna[källa behövs] upptas till cirka 10 procent.

http://art-bin.com/art/hanson_sw.htmlhttp://art-bin.com/art/hanson_sw.html
Från samhällssynpunkt ökar knappast amalgamfrågan förtroendet för myndigheter, hälsovård och forskare. Så gott som varenda person i Sverige vet numera att kvicksilver är giftigt och att det är en komponent i amalgam. Situationen har blivit närmast absurd när kvicksilver anses giftigt på alla ställen utom i munnen, när tandkräm som binder kvicksilver från amalgam säljs endast på apotek, när patienter inte får ta med sig sina utdragna, amalgamfyllda tänder från tandläkaren med argumentet att det är miljöfarligt avfall, när krematorier installerar kvicksilverfilter etc. 

Dubbelmoral !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar